ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה תפילה ובית כנסת

שקית מי רגלים של קטטר בתפילה

שאלה
מה הדין לגבי נשיאת שקית מי רגלים של קטטר בשעת תפילה (עקב בעיות רפואיות)?
תשובה
מותר לחולה להתפלל ולומר כל דבר שבקדושה עם קטטר, אלא שיכסה את הצינור דרכו עוברים המי רגלים, ולכתחילה עדיף שיכסה גם את השקית עם המי רגלים. (שו"ת הרמ"א סימן צח, מ"ב סימן פ סוס"ק ד, שו"ת מלמד להועיל סימן ז, אג"מ או"ח א סימן כז, הקנה צריך לכסות מדינא ולכתחילה גם את הכלי, ציץ אליעזר ח"ח סימן א, הקנה ופי הכלי זכוכית צריך לכסות מדינא ומן המובחר לכסות כל הכלי, חלקת יעקב או"ח סימן לא ולב, דברי ישראל סימן קיב, שו"ת מהר"י שטייף סימן ס, תשובות והנהגות ח"ג סימן ס, דברי יציב ח"א סי' נד, באר משה ח"ד סימן ז, שיכסה הקנה וגם הכלי כמה שאפשר, נשמת אברהם סימן עו סעיף ה ס"ק ט הערה 2, לדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל אין צורך לכסות את השקית או את הצינור המחובר לקטטר, הליכות שלמה פ"כ אות כו, וע"ע במשנה הלכות ח"ג סי' סא – סח שאוסר).
עוד בנושא תפילה ובית כנסת

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il