שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • קריאת שמות ושינויים

השם "יתרו" בימינו

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

ל מרחשון תשע"ט
שאלה
אני מכין שיעור לחג השבועות על יתרו. אני תמה: מדוע לא נתפס השם "יתרו" כשם יהודי לבנים? האם יש לכך מקור? האם היו אולי יהודים מפורסמים שנקראו יתרו? האם מותר לקרוא לבן יתרו? כל מקור על זה יתקבל בברכה.
תשובה
בספר "זכר דוד" לרבי דוד זכות ממודינה איטליה (מהדורת ליוורנו תקצז, מאמר א פרק צא, מובא גם בספר "ויקרא שמו בישראל" בעניני קריאת השם לרבי אברהם לוי, מודיעין עילית תשסח, פרק כו סעיף יח, ובעמ' תקסז) כתוב, ובהיות ששמות בני אדם שהושמו בעת המילה באו מאת ה', והן הן כפי בחינת נשמתן כמו שכתבתי לעיל במאמר זה, אין המנהג בבני ישראל לקרוא את בניהם בשם הגרים כגון יתרו ואונקלוס וכיוצא, וכל העושה כן אינו אלא מן המתמיהין, ונ"ל דהיינו טעמא דאין בחינת נשמות הגרים שוה לבחינותינו, כמבואר שהם תחת כנפי השכינה ואנו למעלה מכנפי השכינה, מלבד ששרשן משונה ממקום אשר חוצבנו כאשר נתבאר בסמוך ע"כ. דברים אלו מסבירים את העובדה שלא נתקבל בעם ישראל לקרוא לבנים על שם יתרו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il