ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מבצע הפרסים הסתיים אך לא הגענו ליעד. ניתן עדיין להמשיך לתרום

שימוש בקולן בשבת לשמיעה או לריפוי | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ט"ז כסלו תשע"ט

שימוש בקולן בשבת לשמיעה או לריפוי


הרב שמואל אריאל

שאלה:
שלום וברכה,
האם מותר להשתמש בקולן בשבת - הן בשמיעה בלבד, והן בהנחתו על איבר, כיוון שיש האומרים כי תדרים מסוימים טובים לגוף ואף מרפאים.

יישר כח ותזכו למצוות

תשובה:
שלום וברכה!

אין להשתמש בקולן למטרות כאלה בשבת.

הרחבה ומקורות:

בדברי הפוסקים ישנו דיון סביב השימוש בקולן לצורך חזנות. פוסקים רבים שללו את הדבר (עיין למשל משנה ברורה של"ח, ד; שו"ת משנה הלכות חלק ד', סימן נ"ב; שמירת שבת כהלכתה כ"ח, לט), משום איסור השמעת קול בשבת בכלי המיועד להשמעת קול (עיין שולחן ערוך של"ח, א). יש מן הפוסקים שלימדו זכות במידה זו או אחרת על אותם חזנים שמשתמשים בקולן בשבת (עיין למשל ערוך השולחן של"ח, ח; שו"ת יביע אומר חלק ג', או"ח סימן כ"ב), אולם גם מדבריהם עולה שאין זה היתר לכתחילה אלא שיש מקום ללמד זכות על המקילים בכך. כמו כן, חלק מן הנימוקים שהוזכרו בלימודי הזכות הללו שייכים דווקא בהקשר של חזנות ולא בשימוש אחר, כגון לשמיעת הקול בלבד כפי שהוזכר בשאלה.
לגבי השימוש בקולן כאמצעי ריפוי:
אם מדובר במצב של מחלה ממש (אף שאין בה סכנה), אז יש מקום לדון בכך (עיין שולחן ערוך שכ"ח, יז; ביאור הלכה של"ח, א, ד"ה "הואיל"; שמירת שבת כהלכתה הנ"ל. אם כי יש לסייג, שספק אם יש מקום להיתרים כאלה כאשר מדובר ב"רפואה" שאינה בדוקה ומקובלת – עיין כעין זה במגן אברהם שכ"ח, א; משנה ברורה שם, ה, י; פסקי תשובות שם, ו).
אם מדובר במצב של מיחוש (כאב מקומי), הרי בנוסף לאיסור השמעת קול יש כאן איסור גם משום גזירת רפואה בשבת, שכאשר מדובר במיחוש (שאינו מחלה ממש) חכמים אסרו לעשות רפואות בשבת, גם אם אין בפעולה מצד עצמה איסור כלשהו (עיין שולחן ערוך שכ"ח, א; משנה ברורה שם, ב).
אם מדובר באדם בריא, שעושה את הפעולה כדי לחזק את בריאותו, הדבר שנוי במחלוקת הפוסקים האם יש בכך איסור משום גזירת רפואה (עיין שולחן ערוך שכ"ח, לז-לח; משנה ברורה שם, קכ; שמירת שבת כהלכתה, ל"ד, כ; ילקוט יוסף שכ"ח, נה). אך בענייננו, ממילא הדבר אסור משום איסור השמעת קול.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il