שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • אפשר לעבוד ב...?

עבודה בחברת ייצוא וייבוא

undefined

הרב שמואל אריאל

ט"ו טבת תשע"ט
שאלה
בס"ד שלום לכבוד הרב בזמן האחרון אני מתלבטת המון מה ללמוד, שמתי לב שבכל מקצוע יש את הבעיות שלו ויותר מזה - את הבעיות *ההלכתיות* שלו. לאחרונה אני מתלבטת ממש האם ללמוד ייצוא ייבוא וחושבת מה יכולות להיות הבעיות ההלכתיות בחברות השונות ניסיתי לחשוב על כמה בעיות שאשאל אותך עליהן כעת. בהנחה שהחברה מייבאת אוכל - האם חובה לבדוק שהאוכל שהיא מייבאת כשר? ואם מדובר במוצרים שנכנסים לפה או בסביבתו אך לא נועדו למאכל, כמו משחות שיניים שונות,מוצרי קוסמטיקה,משחות שפתיים וכו’, האם גם אז עליהן להיות כשרות? אני חושבת שהבעיה המרכזית שיכולה להיות בחברות כאלו היא עבודה בשבת: גם אם אני לא עובדת בשבת - האם מותר לעבוד בחברה כזו שמחללת שבת? האם בעיה לעבוד בחברה שבה עבודה שלי בימות החול תגרום לאנשים יהודים וגויים לחלל שבת. תודה רבה ואשמח לעצות של הרב בעניין אם תהיינה.
תשובה
שלום וברכה! לגבי ייבוא של מוצרי מזון – אין עלייך חובה לבדוק את הכשרות של המאכלים. רק כאשר ברור שהמוצר אינו כשר יש בעיה לסייע בייבוא שלו (וגם בכך יש מצבים שייתכן אולי להתיר – במקרים כאלה כדאי לשאול באופן פרטני). לגבי שיתוף פעולה עם חברה שמחללת שבת, כאשר את עובדת ביום חול והעבודה שלך אינה קשורה בחילולי השבת – אין בכך איסור. אם הפעולה שלך עשויה לגרום לעבודה בשבת: אם מדובר בעובדים יהודים, יש להימנע מהזמנה שסביר שהם יבצעו בגללה פעולה בשבת, כגון להזמין ביום שישי כאשר סביר שבעקבות כך הם יבצעו עבודה בשבת. כאשר מדובר בעובדים גויים, הדבר אסור רק כאשר ההזמנה מחייבת אותם לעשות מלאכה בשבת. אם ההזמנה אינה מחייבת אותם לעבוד דוקא בשבת, כגון שמזמינים ביום שישי והגוי יכול להחליט אם לבצע את הפעולה בשבת או ביום ראשון, אין בכך איסור. הרחבה ומקורות: סוגיה זו של סיוע לאנשים העושים איסורים, היא סוגיה סבוכה, ורבים בה החילוקים והדעות. יסוד מרכזי בעניין זה הוא שהדבר אסור דוקא כאשר מדובר באיסור ודאי. כאשר המצב הוא מסופק, ויש מקום לומר שהאדם אינו מתכוון לעשות איסור, מותר לסייע לו, גם אם יש אפשרות סבירה שמדובר בכוונה לבצע איסור (עיין למשל: משנה שביעית ה', ט; ירושלמי שביעית ה', ד; רמב"ם שמיטה ח', ב-ז; שולחן ערוך יו"ד קנ"א, א; ט"ז שם, א). מתוך כך עולה שמותר לסייע לחברה המייבאת מוצרי מאכל, ואין מוטלת על העובד חובה לטרוח ולוודא שהמוצרים המיובאים הם כשרים. לגבי מוצרים שאינם מוצרי מאכל, כדוגמת משחות שיניים ומוצרי קוסמטיקה וכדומה, הרי מבלי להיכנס לשאלה איזה מן המוצרים הללו טעון הכשר ואיזה לא, נראה שמותר לסייע בייבוא שלהם אפילו אם ידוע בוודאות שאין עליהם הכשר. שהרי בניגוד לבשר או יין למשל, שאם ידוע שאין עליהם הכשר הרי זה בוודאי בשר טריפה ויין גויים שאסורים, במוצר כמו משחת שיניים וכדומה, גם אם אין עליו הכשר כלשהו עדיין אין ודאות שהמוצר מכיל רכיבים של איסור. בדומה לכך גם בחלק ממוצרי המאכל, כגון שימורי פירות וכדומה – גם ללא הכשר אין ודאות שיש שם מרכיבים אסורים. אף שוודאי אנו נימנע מלאכול מוצר כזה מחשש לאיסור, עדיין אין איסור לסייע לייבא אותו, שכן אין כאן ודאות של איסור. יובהר, שאם המדובר היה במצב שהיבואן עלול להכשיל יהודים תמימים באכילת איסורים, לא היינו יכולים לנהוג באופן של "עצימת עיניים" והיינו צריכים לחשוש גם למצבי ספק (עיין כעין זה בט"ז יו"ד קנ"א, ג). אולם במציאות כיום, אם המוצרים נושאים הכשר הרי אין בעיה, ואם אין הם נושאים הכשר הרי שאנשים שומרי כשרות לא יקנו אותם. אין כאן חשש להכשלה של מי שאינו מעוניין לעבור עבירה, אלא שייתכן שיהודים שלצערנו אינם שומרים כשרות יצרכו את המוצרים הללו שכשרותם היא מסופקת. במצב כזה, שאנו איננו עלולים להטעות ולהכשיל אלא האדם מודע למציאות ומחליט בעצמו אם לעבור עבירה או לא, איסור הסיוע הוא דוקא באופן של איסור ודאי ולא של ספק. כאשר מדובר בהזמנה שעלולה לגרום לחילול שבת של יהודים, הדבר חמור יותר, שכן כאן אין מדובר בסיוע בלבד, שהאדם שאינו שומר מצוות יוזם את המעשה מצד עצמו ואנו מסייעים לו בכך, אלא אנו מזמינים ויוזמים את הפעולה, ונמצא שאנו מכשילים יהודי בחילול שבת. אמנם אין מדובר בהטעייה, שכן היהודי מודע לכך ששבת היום ולצערנו הוא מחליט בכל זאת לעשות את המלאכה, אך עדיין הדבר הוא חמור יותר (עיין כאן: https://www.yeshiva.org.il/ask/98067). יש שהקלו גם במצב כזה בנימוקים שונים (עיין למשל שו"ת בנין ציון סימן ט"ו), אך נראה שכאשר סביר שהפעולה תיעשה בשבת, אין להזמין אותה, וכגון כאשר מבצעים את ההזמנה ביום שישי סמוך לסוף יום העבודה וכדומה, כך שהדרך הנורמלית לטפל בה תהיה באופן של חילול שבת (וכמובן, הדבר תלוי בימי המנוחה ובהרגלי העבודה בכל מקום). אם מבצעים את ההזמנה בזמן שאין סיבה להניח שהעבודה תיעשה דוקא בשבת, כגון באמצע השבוע, הדבר מותר, אף שיש חשש שאותו יהודי יחליט לבצע את העבודה בשבת. כאשר מדובר בהזמנת משלוח שייעשה על ידי גויים, הדין הוא קל יותר. גם אם יש סבירות גבוהה שהפעולה תתבצע בשבת, הדבר מותר, כל עוד יש לגוי אפשרות לבצע את העבודה גם ביום חול ואין אנו דורשים ממנו לעשות אותה דוקא בשבת. כך למשל, מותר להזמין עבודה מגוי ביום שישי בסמוך לסוף היום, גם אם האופן המסתבר הוא שהוא יעשה אותה בשבת, כל עוד יש לו את האפשרות לעשות אותה גם ביום ראשון ואין הוא מחוייב לעשות אותה דוקא בשבת (עיין בשולחן ערוך או"ח ש"ז, ד, ובמשנה ברורה שם, טו).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il