ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים הסימנים והסעודה

סעודת ליל ב' של ראש השנה מבעוד יום

שאלה
אני עייף מאוד מתפילות ראש השנה קשה לי להמתין עם אכילת הסעודה בלילה השני של ראש השנה עד לאחר תפילת ערבית, האם מותר לי לאכול את סעודת ליל ב' דר"ה מבעוד יום לאחר פלג המנחה כמו שאנו נוהגים כאשר אנו מקבלים את השבת מוקדם בימי שישי הארוכים בתקופת הקיץ?
תשובה
בליל שני של ראש השנה וכן בליל יו"ט שני של גלויות, לא יקדש קידוש היום אלא אחרי צאת הכוכבים אחרי תפילת ערבית משום שקדושת יו"ט ראשון היא דאורייתא, וכן הדין בליל יו"ט שהוא מוצאי שבת משום שקדושת שבת חמורה משל יו"ט, אולם בשעת הדחק גדול כגון לצורך זקן או חולה יש לסמוך ולהקל, ראה רמב"ם פכ"ט מהלכות שבת הי"א. (שמירת שבת כהלכתה פרק מז סעיף כג ובהערה קיא). יש לציין שלשיטת המקובלים אין לקדש קודם תפילת ערבית, במעשה רב (סעיף קיז) כתב דלדעת הגר"א אינו יכול לקדש קודם שמתפלל תפילת ערבית, וכן בכף החיים (סימן רעב ס"ק ג) כתב דלפי דברי האר"י ז"ל צריך להתפלל ערבית קודם ואח"כ לקדש ע"ש. אולם המשנה ברורה פוסק (סימן רעא ס"ק יא) שאם רוצה לקבל שבת (וה"ה יו"ט) מבע"י ולקדש ולאכול, ולהתפלל ערבית אח"כ בלילה רשאי, ובתנאי שיהיה חצי שעה קודם זמן מעריב.
עוד בנושא הסימנים והסעודה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il