שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

תוכנה המונעת מחיקת הודעות בווטסאפ

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ב שבט תשע"ט
שאלה
שלום רב ושלום לרב תוכנת הוואטסאפ מאפשרת לצד אחד למחוק את ההודעה שהוא שלח (עד שעה לאחר השליחה) כך שלא יתאפשר לצד השני לראות אותה, במידה וצד אחד מחק - הצד השני ידע על קיומה של ההודעה מכיון שיהיה כתוב "ההודעה נמחקה"... (עד לא מזמן תכונה זו לא הייתה אפשרית) כיום יש ישומון חיצוני המאפשר לדעת איזו הודעה הצד השני מחק בוואטסאפ... (חינמית, כל אחד יכול להוריד אותה...) האם מצד ההלכה מותר להשתמש בישומון הנ"ל המאפשר לראות את ההודעות שנמחקו? א. הרי הייתי יכול לראות את ההודעה אם הייתי מסתכל בזריזות לפני שנמחקה ב. בעבר לא היה אפשר למחוק.. מה ששלחת שלחת... ג. גם הצד השני יכול להשתמש בישומון הזה והוא חינמי לכל... רב תודות לרב
תשובה
שלום וברכה, ידוע שבין תקנות רבנו גרשום מאור הגולה נכתב: "חרם שלא לראות בכתב חבירו ששולח לחבירו בלא ידיעתו אסור". (מהר"ם מרוטנבורג דפוס פראג סימן אלף כב, כלבו קטז) יש לדון האם גם במקרה שלנו חל חרם זה? הפוסקים נחלקו האם ניתן להרחיב חרם זה גם על דברים דומים למה שנכתב בחרם או שיש צורך לתקנה חדשה בשביל להרחיבה. אך הפוסקים כתבו שאף בלי החרם יש איסור בקריאת מכתבו של אחר, ר' חיים פלאגי בשו"ת חקקי לב (ח"א יו"ד סי' מ"ט) כתב שבקריאת מכתבו של אחר בלי ידיעתו עובר על מצות ואהבת לרעך כמוך שמה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. וכן יש בזה אסור לא תלך רכיל בעמיך שיש איסור לבקש ולחפש מסתורין של חברו, ואין חילוק אם מספר זאת לאחר או שהוא מחפש זאת. והמהרח"ש (תורת חיים ח"ג סימן מ"ז) כתב שיש לאדם בעלות על מידע אישי ואין רשות לאחר לקחת מידע זה בניגוד לרצונו ויש בזה אסור של שואל שלא מדעת דגזלן הוי, והסיק שם שלכן גם באגרת של גוי אסור לקרוא בלא רשותו וידיעתו דגזל עכו"ם אסור. בפסקי דין רבניים (יד עמוד 292) כתב הרב שרמן: "ברור שאין הבדל עקרוני בין העברת דברים של אדם לזולתו באמצעות המכתב להעברת דברים באמצעות הטלפון או מכשיר אחר, וכל טעמי האסור שנתנו המפרשים לאסור ראית מכתב ששלח אדם לחברו קיימים גם ביחס להאזנת סתר". במקרה של השאלה כיוון שההודעה נשלחה למי שרוצה לעיין בה, והגיע אליו נראה שלא ששיך בנידון זה איסור גזל. אך כיוון שבעל ההודעה חזר בו ואין רצונו שיסתכלו בהודעתו, שייך בזה הטעמים שכתב ר' חיים פלאגי, ואהבת לרעך ולא תלך רכיל, ולכן אין רשות להתחכם נגד רצון השולח. ובדרך המוסר נצטט את דברי רבי דוד חיים הלוי (שו"ת עשה לך רב חלק ה סימן קח) שכתב שאדם צריך לעבוד על מידת הסקרנות: "קריאת מכתבי הזולת שנמצאו בגניזה מסתבר שאותם בחורים ששמים מכתביהם בגניזה כונתם היא שאין ידים ממשמשות שם, ולכן יש להמנע מקריאתם. וכך עדיף כשלעצמו (גם אם נניח שיש ספק בדבר והנחתנו הנ"ל אינה נכונה), שכן צריך אדם לרסן את יצר הסקרנות הטבועה בו".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il