שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • לוויה, קבורה ובית הקברות

בקשה מהנפטר

undefined

הרב בניהו שרגא

כ"ד אדר א' תשע"ט
שאלה
קראתי בתשובתך מספר פעמים את המושג לבקש ליד הקבר.. לבקש מהנשמה של הנפטר להתפלל עלינו וכו. השאלה שלי היא כזאת.. מה בעצם מבקשים מהנפטר? וכי הוא עכשיו הפך לאיזה רב גדול? או שעצם זה שזהו עכשיו נשמה הוא יכול לעשות משהו? לא הבנתי בכלל.. אשמח להסבר... אולי לך זה נשמע משהו מובן מעליו אבל אני לא מכירה בכלל מושג כזה ולא יודעת מה עושים בבית קברות בחיים לא הייתי... למה לאנשים לחזור לשם ?
תשובה
צהריים טובים לפני כשמונה מאות וחמשים שנה כתב רבי יהודה החסיד משפירא בספר חסידים (מרגליות) סימן תנ : 'ברזילי הגלעדי אמר (ש"ב י"ט ל"ח) אמות בעירי כי הנייה יש למתים שאוהביהם הולכים על קבריהם ומבקשין על נשמתן טובה ומטיבים להם באותו עולם, וגם כשמבקשים מהם הם מתפללים על החיים וכלב בן יפונה נשתטח על קברי אבות.' כמו כן כתב בעל ה'בן איש חי' בשו"ת רב פעלים חלק ב - יורה דעה סימן לא '...בזוה"ק פ' אחרי דף ע"א, א"ר ייסא בשעתא דאצטריך עלמא למטרא אמאי אזלינן לגביהון דמיתייא, והא כתיב ודורש אל המתים ואסיר. והשיב לו רבי חזקיה דישראל כד אתאן למיתיהון אתיין בתשובה ובתבירו דלבא למבעי רחמי מקמי קב"ה, ובעון דנשמתהון דצדיקייא יבעון רחמי קמי קב"ה עלייהו, וקב"ה חייס על עלמא בגיניהון, דצדיקא אף על גב דאתפטר בהאי עלמא לא אסתלק ולא אתאביד מכלהו עלמין, דהא בכלהו עלמין אשתכח יתיר מחייו ע"כ. נמצא לא הותר לאדם להתפלל על קברי הצדיקים, לשאול בקשתו מן הצדיקים עצמן, כי זה חשיב דורש אל המתים, אלא הוא מתפלל ושואל בקשתו מהקב"ה, ורק מבקש מנפש הצדיק שתתפלל עליו לפני הקדוש ברוך הוא, שישמע תפלתו ויעשה בקשתו...' כלומר רבותינו (שאנו חיים מפיהם) מוסרים לנו שיש לנשמת המתים יכולת תפילה על אותם שחיים כשמבקשים מהם. אמנם הדגישו שאין מתפללים למת. התפילה היא רק לאבינו האהוב שבשמיים, לקב''ה. אנו רק מבקשים מהמת [ובטח אם הוא צדיק] שהוא יתפלל לפני הקב''ה בשבילנו. רק מבקשים מהם. התפילה מוסבת רק לקב''ה. לגבי צדיקים יש מבארים שהתפילה מה' היא שיקבל את תפילתנו בזכות הצדיק הקבור פה. בשורות טובות לכל עמ''י
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il