ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

כשרות חומרי ניקוי בפסח | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ה ניסן תשע"ט

כשרות חומרי ניקוי בפסח


הרב נועם דביר מייזלס

שאלה:
שלום וברכה לרב. האם צריך לקנות חומרי ניקוי עם כשרות לפסח?

תשובה:
שלום רב.
חומרי ניקוי שנפסלו מאכילת כלב - מותר להשתמש בהם בפסח, ואין צורך לבדוק את כשרותם.

מקורות:
בגמ' בפסחים (מה:) מבואר שמאכל שנפסל מאכילת כלב לפני פסח, אינו צריך שריפה יחד עם שאר החמץ. וכיון שמותר לקיימו בפסח, מותר גם בהנאה. כן כתב הרי"ף (שם), השו"ע (תמ"ב, ט'), מ"ב (שם סקמ"ג). דעת הר"ן בסוגיה (שם), שכיון שנפסל מאכילת כלב לפני זמן איסורו, מותר אפילו באכילה, כיון שנפקע ממנו תורת לחם. אך לדעת הרא"ש (שם פ"ב, סימן א') אף שמותר בהנאה, מכל מקום אסור באכילה, כיון שהאוכל "אחשביה" לאותו מאכל, וכן הכרעת הפוסקים, כמבואר בשו"ע (תמ"ב, ט'), מ"ב (שם ס"ק מ"ג). ובשו"ע (שם, י') מבואר שהתירו לסופר להשתמש בדיו שיש בו חמץ שנפסל מאכילת כלב קודם זמנו. וביאר המ"ב (שם סקמ"ה) שלא חוששים שמא יתן הקולמוס לפיו כדרך הסופרים, כיון שכל האיסור של חמץ שנפסל לאכילת כלב שאסור באכילה הוא כיון ש"אחשביה", אולם כאשר אין לא כונה לאכול, אין קפידא. וכן דעת כל הפוסקים. עם זאת מצד חומרא של פסח ראיתי בשם הגרי"ש אלישיב (אשרי האיש ח"ג פנ"ח אות ט"ו), שראוי להשתמש בחומרי ניקוי שיש להם הכשר מיוחד לפסח.

בברכת פסח כשר ושמח,


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il