שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ניקיון בדיקת וביעור חמץ

בדיקת חמץ בלול תרנגולים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"א ניסן תשע"ט
שאלה
שלום הרב.. בניתי לול תרנגולים קטן ליד הבית, ובזמן האחרון החלפתי להם את המזון למזון כשר לפסח. רציתי לדעת אם לול מצריך בדיקה.
תשובה
שלום עליכם. אם החלפתם את המזון לפני שלושים יום - אין צריך לבדוק את הלול כיון שסומכים שודאי העופות אכלו את מה שנשאר. ואם מדובר בתוך שלושים יום, זו מחלוקת בין הפוסקים. למעשה כיון שבדרך כלל מדובר על חמץ פחות מכזית והוא גם מאוס ומעופש, אין צורך לבדוק את הלול מחמץ (בצירוף השיטה המקילה לעיל). לרווחא דמילתא כדי לצאת מכל ספק, תעשה בדיקה בהעברה ובזריזות. מקורות: שו"ע (תל"ג, ו'). ובמ"ב (סקכ"ז) הביא מחלוקת הפוס' אם החלפת המזון היתה בתוך ל' יום. ובסימן תמ"ג (סק"ה) סתם המ"ב כדעת המקור חיים לחומרא, מאידך בשעה"צ (תס"ה סק"ג) הביא רק את דעת המג"א שמקיל. מתוך בירור שנערך עם פוסק במקומות מושב שיב בהם לולים, עולה שרוב החמץ שנמצא הוא מעופש ובשיעור פחות מכזית, ולכן אין צורך בבדיקה (ראה מ"ב תמ"ב ס"ק ל"ג). וגם אם יש חשש שיש חמץ, סומכים על השיטה המקילה לעיל. עם זאת כתבנו שלרווחא דמילתא יש לעשות בדיקה בהעברה בעלמא כדי לצאת מכל ספק. בברכה רבה וחג שמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il