ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב כל השאלות

מה זה חמץ נוקשה?

הרב מיכאל יומטוביאןי"ג ניסן תשע"ט
179
שאלה
מהו חמץ נוקשה? ומה דינו בפסח?
תשובה
1: חמץ נוקשה הגדרתו: המג"א בסימן תמב ס"ק א מגדיר חמץ נוקשה בשני מצבים, א: בצק שלא החמיץ החמצה מלאה. ב: בצק שהחמיץ החמצה מלאה אך מעולם לא היה ראוי לאכילה אלא היה ראוי לאכילה רק על ידי הדחק. גם המשנה ברורה כתב הגדרות אלו (משנה ברורה סימן תמב ס"ק ב ובשעה"צ ס"ק יב). דין חמץ נוקשה: אסור לאוכלו בפסח. ונחלקו תנאים האם איסור אכילתו מדאורייתא או מדרבנן. לגבי איסור בל יראה ובל ימצא, מהתורה אינו עובר עליו, אך חכמים חייבו לבערו. חמץ נוקשה שעבר עליו הפסח מותר בהנאה (תמז יב). והמג"א מתיר גם באכילה אך רוב האחרונים חולקים עליו. להשלמת התשובה נוסיף עוד שלושה מצבים אפשריים לחמץ ואת דינם בפסח. 2: פת שהיתה ראויה למאכל אדם ונפסלה למאכל אדם (וראויה רק למאכל כלב): חייב לבער! וביארו הפוסקים (מ"ב סימן תמב ס"ק י) שהסיבה להחמיר היא משום שחמץ במצב כזה יכול להחמיץ עיסות אחרות, לכן בחמץ בפסח מחמירים. 3: פת שהיתה ראויה למאכל אדם ונפסלה (קודם הפסח) למאכל כלב: אינו חייב לבער. (תמב ב) 4: פת שביטל ממנה שם אוכל, כגון שהיה לו גוש עבה של חמץ ויחדו להיות כיסא וגם טחו בטיט, בהתקיים שני התנאים הללו החמץ מותר בהנאה (תמב ט). או למשל ניירות שדיבקו אותם בחמץ שהחמץ בטל לנייר ואין צורתו עומדת (תמב ג).
עוד בנושא כל השאלות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il