שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - כללי

מעשר מפירות שנפלו מעץ ואולי התערבבו בפירות משנה שעברה

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ד ניסן תשע"ט
שאלה
בחצר של אבא שלי יש עץ אגוזים ומדי שנה אני קוטף אותם. חלק מהאגוזים נופלים מהעץ לפני הקטיף ואז אני מלקט אותם מקרקע החצר. לפעמים יש ספק אילו שאולי התערבבו באגוזים על הקרקע אגוזים שנפלו שנה שעברה ונשכחו. כיצד יש לעשר את האגוזים שנלקטו מהקרקע (בפרט כאשר יש הבדל בין השנה לשנה הקודמת)?
תשובה
בס"ד שלום וברכה הדרך הטובה ביותר היא לקחת לפני קטיף היבול החדש מספר פירות מהקרקע שהם ודאי משנה שעברה ולהפריש על כל הפירות התלושים שבקרקע, ולאחר מכן כשיש יבול חדש לקחת מספר פירות מהעץ שהם טבל גמור ולהפריש על הנקטף כעת וגם על מה שנפל בקרקע מהיבול החדש. וכך לעשות כל פעם שיש קטיף חדש של אגוזים. בדרך זו לא יהיה טבל על הקרקע. אם כבר נוצרה תערובת של שני שנים לדעת הרמב"ם בהל' מעשר שני פ"א הי"א הולכין לפי הרוב. אם לא יודעים מה הרוב צובר את כל היבול ויפריש מעשר שני שהוא קודש. לדעת הראב"ד יעשה שתי מעשרות גם מעשר שני וגם מעשר עני, נראה שאדם פרטי ראוי שיחמיר ויפריש גם מעשר שני וגם מעשר עני. לעניין מעשר ראשון יאמר עשירית מהפירות של שנה שעברה שנמצאים בצד פלוני יהיו מעשר ראשון הנתינה על ידי מכירי לויה, וכן יאמר שעשירית מהפירות של השנה הנכחית שבצד פלוני יהיו מעשר ראשון. וכן לעניין מעשר שני יעשה שתי מעשרות האחת מעשר שני ומחולל הוא ורבע ממנו על פרוטה ורבע, והשניה מעשר עני ותנתן לעני על ידי מכירי עניים (בית האוצר). לגבי תרומה גדולה ותרומת מעשר יקח כמות גדולה ממה שחייב, וישתדל לקחת מאגוזים חדשים וישנים ויאמר שיש כאן שתי הפרשות של תרומה ותרומה גדולה. אם לא יכול להחמיר יעשה כדעת הרמב"ם והשו"ע שנותן לפי הרוב או לפי מעשר שני. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il