שאל את הרב

  • הלכה
  • חלומות

תענית על חלום לא טוב

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ג אייר תשע"ט
שאלה
שלום הרב.. חלמתי אתמול בלילה שנפלו לי השיניים ואני יודע שזה חלום רע שצריך להתענות עליו אפילו בשבת. אם אני זוכר נכון השבוע דיברתי עם חבר לגבי רופא שיניים האם זה קשור ומה אני צריך לעשות ?
תשובה
שלום רב לכבוד השואל! אין לך לדאוג ולחוש מהחלום כלל, במיוחד שהשבוע דיברת על עניין רופא שיניים ואין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי לבו. האחרונים הורו שאין צרך להתענות בזמננו על חלומות מעין אלו מכמה טעמים (עיין במקורות). מקורות: הב"י (או"ח רפ"ח) כתב שהעולם אומרים שנמצא בספרים קדמונים שעל שלושה חלומות מתענים אפילו בשבת, הרואה ס"ת שנשרף או יום הכיפורים בשעת הנעילה או קורות ביתו או שיניו שנפלו (עיין שם עוד בשו"ע לעוד דוגמאות). וכבר כתב המ"ב (שם סקי"ח) שאם היה לו כאב שיניים אין צורך להתענות, כיון שיש לתלות שהחלום בא מזה. ועוד כתב (שם סקי"ז) בשם המדרש שפתרו לאשה על חלום שנפלו קורות ביתו שיוולד לה בן זכר וכן היה. אם כן רואים שאם יש לתלות תולים, וכן שהולכים אחר הפתרון כמבוא בחז"ל. ובזמננו כתבו הפוסקים שההוראה לא להתענות כלל על חלומות רעים, ואפילו על החלומות שכתוב בשו"ע (שם) שמתענים עליהם בשבת. כיון שלרוב החלומות באים מהרהורים, כיון שבימנו מחמת ריבוי החדשות ששומעים בכל העולם וחוסר ישוב הדעת המצוי, אדם מקבל מידע רב שבעבר לא היו יודעים על זה גם במשך זמן רב, וכבר כתבו חז"ל (ברכות נה:) שבחלום עולים כל ריבוי המחשבות שעלו במשך היום. גדולי ישראל כתבו שאין לחוש לחלומות הנ"ל במיוחד כאשר יש לתלות בסיבה מסויימת (מ"ב שם, ושעה"צ ר"כ סק"א, כה"ח שם סקי"ז, ערוה"ש שם א' ועוד), והעיד על עצמו מרן החזו"א (אגרות ח"ב קמט) "הרבה פעמים חלמתי כמו אלה (שמתענים עליהם בשבת) ולא שמתי לב לזה". ולכן אין לחוש ולדאוג מכך. ואם בכל זאת אתה מרגיש שאתה חייב לעשות משהו, תעשה מה שהחזו"א הציע לשואל (שם) לומר נוסח תפילה להטבת חלום "רבונו של עולם" המופיע בחלק מן הסידורים, בזמן שהכהנים נושאים כפיהם. כמו כן עשיית חסד או נתינת צדקה ודאי שתועיל (מ"ב ר"כ לעניין מעוברות) או לומר נוסח הטבת חלום בפני שלושה אנשים (מ"ב סק"ג, וכתב כה"ח שמותר לעשות כן אפילו בשבת), חז"ל כתבו שסיפור דברים לחבר טוב שיפתור לטובה יכול להפוך הכל לטובה. במידה שכבודו רוצה להחמיר על עצמו עוד ניתן לעשות תענית דיבור או תענית עד חצות, אך העיקר להתחזק בלימוד התורה. לכן למעשה אין לחוש כלל כאמור. ברכת ה' עליכם ! הרבה נחת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il