שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בין בעלי מקצוע ללקוחות

תספורת לאשה אצל ספר

undefined

הרב חיים שריבר

י"ח אייר תשע"ז
שאלה
שלום כבוד הרב ..היום זה ידוע שספרים מספרים יותר טוב מנשים והעבודות שלהם יותר טובות. רציתי לשאול, האם מותר שספר יספר שיער אישה? יש אנשים שאומרים שכן כי זה כמו רופא, ויש אנשים שאומרים שאין פה חיבה. מה תשובת הרב?
תשובה
שלום אסור לאיש להסתפר על ידי אישה ואסור לאישה להסתפר על ידי איש. (אוצר הדינים לאישה ולבת פרק מ' אות כ"ה, אום אני חומה, אבן העזר סי' כ"א סעיף א' הערה נ"ג). הרחבה בשו"ת נצח יוסף (לרב יוסף בר שלום הרב הראשי לבת ים, חלק א' סי' ס"ו) כתב שאין לדמות את ההיתר שמצאנו אצל רופא (ש"ך יו"ד סי' קצ"ה ס"ק כ', כריתי פליתי שם ס"ק ו') דכיון שעסוקים במלאכתם לא יבואו לידי הרהור. כיון שהספר כל מחשבתו לייפות את האישה ולנאותה ועל כן חיישינן להרהור, בזה שמסרק אותה ומתכוון בכל פעולה שעושה רק ליופי ומסתכל עליה כל העת, ובפרט שחופף את הראש ונוגע בידיו ממש בבשרה ובשערה דודאי אתי לידי הרהור, שהרי גם שער באשה ערוה וכאן אין שום ביתר של דבר מצוה. וכך כתב בשו"ת רבבות אפרים (לרב אפרים גרינבלט, חלק ה' סי' תק"ז): בא אלי בחור ישיבה ואמר לי שאירע שהיה צריך לחכות ג' שעות בשדה התעופה להחלפת אוירונים והיות שהיה צריך להסתפר נכנס שם להסתפר ונשים היו הספרניות ונסתפר אצל אשה ואמרתי לו דאסור כ"ש אם היא יהודית משום נדה ואפילו עכו"ם ג"כ אסור. ושאל היכן זה כתוב ואמרתי זה דבר פשוט שמביא לידי הרהור ועוד ולא צריך להיות כתוב. ואוי ואבוי שהגענו שלפסק הלכה כזה צריך לראות בפנים זה דבר המביא לידי ערוה ופשוט כביעתא בכותחא שאסור ולא הסכים. וטלפנתי למשגיח של הישיבה שלו, וכשחזר קרא לו המשגיח ואמר לו שהפסק של הרב גרינבלט לא צריך ראיות וזה פריצות והאריך. וטילפן לי הבחור הוא שאני צודק והתנצל שביקש ראיות. ואמרתי לו אין לו מה להתנצל. אבל אני כותב שהגענו למצב שדברים שאיש ואשה לא חלמו באירופה שיעשה, נעשה כעת. וכל אחד ירחק מזה, ובפרט לבני תורה". בהמשך דבריו מביא הרב גרינבלט את תשובתו של הרב יצחק ברדא (שו"ת יצחק ירנן חלק ב' אבן העזר סי' א') הוא כתוב באופן פסוק והחלטי: "מסקנא אסור לאיש להסתפר אצל אשה, והוא הדין לאשה להסתפר אצל איש. ואין להקל בדבר בשום אופן. ושומע לנו ישכון בטח, והשי"ת יגדור פרצות עם ישראל ויחזירנו בתשובה שלמה אמן". אמנם, בספר הליכות בת ישראל (לרב פוקס, פרק ז' סע' י') כתב ראוי לאשה ולבת יראות ד' שלא תלכנה לכתחילה להסתפר אצל ספר, אף שאין בכך איסור מעיקר הדין. וא"כ אין איסור מצד הדין, מכל מקום כבר חילק בשו"ת נצח יוסף בין רפא לספר, כפי שהובא לעייל. וכמוהו פסקו רוב הפוסקים. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il