שאל את הרב

  • הלכה
  • ציצית ישנה, קרועה ופסולה

נקרעו כל חוטי הלבן בציצית רמב"ם

undefined

הרב שמואל אריאל

ט תמוז תשע"ט
שאלה
גם אני נהניתי מאוד מתשובתו המפורטת והמנומקת של הרב, ובשולי הדברים אציע נא עוד שאלה קטנה: בהנחה שלא סוברים כחילוק הרב, ומחמירים גם בציצית רמב"ם וראב"ד כדעת הר"ת, האם הפסיקה היא גם לקולא? דהיינו, אדם שלובש ציצית כדעת הרמב"ם ונקרעו לו כל שבעת חוטי הלבן ורק חוט התכלת נשאר, האם נגיד שלר"ת הוא לכתחילה כי נשאר צבע אחד שלם?
תשובה
שלום וברכה! ראשית, כפי שציינתי בתשובות הקודמות, שיטת רבנו תם לא נפסקה להלכה מעיקר הדין, אלא כחומרא בלבד. ממילא, לא שייך להסתמך עליה כדי להקל. אולם לאמיתו של דבר, אין כלל מציאות שבה שייכת השאלה, שכן שיטת ר"ת רק מוסיפה חומרא על פני שיטת שאר הראשונים, ואין מצב שבו ר"ת מיקל לעומת החולקים עליו: אם מדובר שהחוטים הלבנים נקרעו ולא נשאר בהם כדי עניבה, לכל הדעות הציצית פסולה, שכן אפילו כאשר חוט אחד נקרע משני צידיו ולא נשאר בו כדי עניבה הרי זה פסול. ואם החוטים הלבנים נקרעו ונשאר בהם כדי עניבה, הרי הציצית כשרה לא רק לדעת ר"ת, אלא גם לדעת שאר הראשונים. אדרבה, לדעת שאר הראשונים הציצית תהיה כשרה אפילו אם ייקרע גם חוט התכלת באותו אופן, שנשאר בו כדי עניבה. באופן האחרון קיימת המחלוקת, שר"ת פוסל והרא"ש מכשיר, אבל אין מקרה שבו ר"ת מכשיר והרא"ש פוסל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il