שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מיסים וחוקי המדינה

סמכות המלך - לאיזה שלטון עלי לשאוף?

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

ט אלול תשע"ט
שאלה
ב"ה (על פי תשובת רב שקראתי) השם אישר מסירת בני שאול לצורך הריגתם (בלי סנהדרין). מה עוד השם מאשר ? ש נכד של מלך המשיח יהרוג את נכדי למה אני אמור ליחל יותר לשלטון של משה רבינו או שמואל לעד ולעולמי עולמים או למלוכה ? תודה ממשה
תשובה
הגמרא במסכת יבמות דף עט. דנה בסיבות להוראה האלוקית להרוג את בני שאול. גם בימינו יש אנשים שסובלים או נהרגים בכל מיני צורות ה' ישמור. הכל מאת ה' והכל לטובתנו גם כאשר איננו זוכים להבין זאת. הנהגת ה' בעולם היא צדק מוחלט כמו שנאמר "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (דברים לב, ד), אלא שאנו איננו מסוגלים להבין זאת במקרים רבים כמו שנאמר "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאום ה'" (ישעיה נה, ח). החפץ חיים היה מפרש את הפסוק "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" (תהלים יט, י), שדוקא בהיותם יחדיו צודקים, דהיינו כשנדע מה היה עם האדם קודם בריאתו ומה יהיה אחרי כן נוכל להבין מדוע הם צודקים, אבל לא באופן אחר (חפץ חיים על התורה דברים לב, ד). אנחנו צריכים לשאוף לימים בהם כולם יכירו במלכות ה', לא יחטאו ולא יענשו אלא יעסקו בחכמה האלוקית ויעלו מדרגה לדרגה, וזה יקרה לאחר ביאת המשיח, כדברי הנביא ישעיהו (יא, ט) "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את־ה' כמים לים מכסים".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il