ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה דרכי הגאולה

בניין בית המקדש - בידינו או מהשמיים?

הרב עזריה אריאלכ"ט אב תשע"ט
שאלה
לרבנים ולצוות האתר שלום. יש הסוברים כי בית המקדש השלישי יבנה בידינו ויש הסוברים כי בית המקדש יפול מהשמיים, איך ״מגשרים״ בין שתי השיטות ומה שתי השיטות מסכימות שצריך להעשות בימינו ובידינו לטובת בניית בית המקדש? תודה לרבנים ולצוות האתר מראש!
תשובה
לשואל, שלום וברכה! הסברה הפשוטה היא שמצוות "ועשו לי מקדש" קיימת בכל דור ודור שבו הדבר מתאפשר, ופירושה הפשוט הוא שעם ישראל חייב לעשות זאת בכוחות עצמו. כך גם לשון חז"ל (תוספתא פסחים פ"ח ה"ד) לגבי האפשרות שבית המקדש ייבנה בין פסח ראשון לפסח שני: "ניתן להן לישראל לבנות בית הבחירה - היחיד עושה פסח שני ואין הצבור עושה פסח שני". לא נאמר כאן "ירד להם מקדש משמיים", אלא "ניתן להן [הרשות מהמלכות] לבנות". המקורות בדברי חז"ל שמהם ניתן להבין שהמקדש ייבנה מאליו הם דברי אגדה רב משמעיים, והם מוסבים לא רק על המקדש אלא גם על ירושלים, על פי הכתוב "בונה ירושלים ה'", ולא שמעתי על מישהו מתושבי ירושלים, מכל החוגים והעדות, שהמתין שביתו ירד מהשמיים. אמנם דעה זו שבית המקדש השלישי ירד מהשמיים מופיעה בדברי רש"י על סוגיה מסוימת (סוכה מא ע"א, ומקבילה בראש השנה ל ע"א). אולם במקומות אחרים רש"י עצמו כותב שהמקדש ייבנה בידי אדם (כגון בפירושו ליחזקאל מג, יא, וראה סוכה נב ע"ב ד"ה חרשים וכתובות ה ע"א ד"ה מקדש). לכן נראה שגם לפי דעתו הסברה הפשוטה היא שאנו חייבים לבנות את בית המקדש ככל שהדבר אפשרי, אלא שלדעתו קיימת גם אפשרות שזה יקרה בדרך נס ואז יתברר שאנו פטורים מכך. מכל מקום, לא ניתן לסמוך על כך ולהתעכב בקיום המצווה. בוודאי רש"י לא התכוון שחמישים שנה אחרי שחרור מקום המקדש עם ישראל עוד ישא עיניו השמיימה בציפיה למקדש משמיים. וראה בהרחבה בספר 'אם הבנים שמחה', מאמר מקדש ה' (מהדו' מכון פרי הארץ עמ' רפב-רצג), שהאריך בעניין זה וכתב דרכים שונות לגשר בין האפשרויות: בהתחלה נבנה בעצמנו, ואחר כך תהיה השלמה ניסית. האפשרות שירד משמיים לא נאמרה כקביעה החלטית אלא כאפשרות מסוימת. זוהי מחלוקת שתלויה בשאלה הכללית האם גאולת ישראל תבוא בדרך הטבע או בדרך הנס. וכפי שכולנו יודעים, מזה מאה שנה גאולתנו הולכת קמעא קמעא בדרך הטבע, וכן יזכנו ה' הלאה לבנות בעצמנו את בית מקדשו. מזה כמאתיים שנה מתנהל דיון תורני על חידוש המקדש ועבודתו בימינו, וכמעט אף אחד מגדולי ישראל שדנו בדבר - כגון רבי עקיבא איגר והחתם סופר - לא טען שאנחנו פטורים מכך מכיוון שהמקדש יפול מהשמיים. הרב מרדכי אליהו זצ"ל סבר שהמקדש יפול מהשמיים, ובכל זאת עודד את פעילותו של מכון המקדש ואת ההכנות המעשיות והלימודיות לבניין בית המקדש.
עוד בנושא דרכי הגאולה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il