שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ביטחון ופיקוח נפש

חוטי חשמל שנפלו בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"א אב תשע"ט
שאלה
לפני מספר שבתות גילינו חוט חשמל שנפל והתלבטנו מה לעשות, האם צריך לעמוד כדי להזהיר את האנשים עד צאת שבת או שמותר להתקשר לחברת חשמל או ביטחון? בסוף החלטנו להשאר עד סוף השבת.
תשובה
שלום וברכה ! נהגתם נכון, כיון שחוטי החשמל מהווים סכנה לחיי אדם. עם זאת יש להוסיף שאם מדובר בטירחה גדולה (לעמוד שם כל השבת) יש להתיר להתקשר לחברת החשמל כמו שכתב הגרש"ז אויערבך זצ"ל אף שיש חולקים על כך. ונראה לצרף לשיקול הדעת, שאם מדובר בזמן הקרוב ליציאת השבת - אז יש להמתין עד צאת השבת, לבין אם מדובר בתחילתה של שבת שאז ניתן להקל כאמור. הרחבה: ראה מנחת שלמה (ח"א ז' א'), שש"כ (מ"א כ"א), ובהערה (שם ס"ט) כתב שכן שמע מהגרשז"א זצ"ל. והביא ראייה נפלאה מדין גחלת (של"ד כ"ז), שמותר לכבותה כדי שלא יוזקו רבים, ולא נאמר שיש חיוב לעמוד שם כל השבת ולהזהיר אנשים מהגחלת, ושם לדעת הגאונים (בר"ח ורשב"א שבת מב.) מדובר באיסור תורה. ועיין שם שהגר"י נויבירט זצ"ל הביא מי שחולק וגם הוא עצמו נשאר בצ"ע, שמא רק בגחלת הותר לעבור על איסור כיון שבעצם הכיבוי הוא מציל את הרבים מהיזק ואילו בנידון השאלה מדובר רק בהזמנת הפועלים וכו', עיין שם. מכל מקום נראה שאם אין טירחה מרובה ודאי שיש לעמוד שם ולהזהיר את הציבור מסכנה, ואם הטירחה גדולה ויש בכך צער גדול, ודאי שיש לסמוך על מרן הגרש"ז כאמור לעיל, במיוחד ששיחת טלפון לדעת רבים אין בה איסור דאורייתא (דלא כמ"ש הגר"י נויבירט בהערה שם). עם זאת המחמיר כשהדבר אפשרי, תבוא עליו ברכה וזכות הרבים תלויה בו. בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il