שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • עירובין

טלטול במלון שאין בו עירוב

undefined

הרב עזריה אריאל

ט אלול תשע"ט
שאלה
מלון במקום שאין בו עירוב, האם מותר לטלטל בשבת בשטח בריכת המלון וחצר המלון (חצר המלון פונה לים ואינה מגודרת באופן מלא)
תשובה
לשואל, שלום! כדי שיהיה מותר לטלטל, השטח צריך להיות מוקף במחיצות מלאות, שגובהן עשרה טפחים לפחות. מבחינת ההיקף, אפשר שיהיו פתחים בגדר פה ושם, אבל אם יש פתח ברוחב למעלה מעשר אמות שאיננו מגודר וגם אין מעליו חוט על עמודים - זוהי "פרצה" שאוסרת לטלטל בפנים. כמו כן, אפילו אם הפתחים קטנים יותר, אבל אם באחד מצדדי הגדר יש פתחים מרובים עד כדי שכך שהם הרוב ביחס לכלל הגדר שבאותו צד - אין לטלטל שם (עיין שו"ע או"ח סי' שסב סעיפים ח-ט ובמשנ"ב ס"ק מה). כמובן אם לבריכה יש מחיצות משלה שמגודרות באופן מלא (כגון דפנות הבריכה עצמה, שיוצרות מחיצה סביב חלל הבריכה) היא לא זקוקה לגידור של חצר המלון. תנאי נוסף להתרת הטלטול הוא קיומו של עירוב חצרות. גם כאשר קיימות מחיצות המגדירות את המקום כרשות היחיד, כאשר יש כמה 'רשויות יחיד' זו לצד זו אסרו חכמינו לטלטל מזו לזו אלא אם כן יעשו עירוב חצרות על ידי הנחת אוכל משותף (כיום מקובל להניח לצורך זה חבילת מצות בבית כנסת וכדומה). לא נכנסתי כאן לשאלה האם בית מלון נחשב כרשות היחיד אחת ויחידה, שאינה זקוקה לעירוב חצרות, או שמא חלוקת החדרים נחשבת כחלוקה לכמה רשויות יחיד נפרדות ואם כן יש צורך בעירוב חצרות? הדבר תלוי בפרטים רבים: מי הבעלים, מי האורחים? (האם יש עוד יהודים מלבדכם? האם מדובר בקבוצה יהודית אחת ששכרה את המלון?), היכן הם אוכלים? מאיפה לאיפה אתה רוצה לטלטל? ועוד. עניין זה כדאי לברר בשיחה טלפונית עם תלמיד חכם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il