ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
הצטרפו עכשיו לקמפיין ההתרמה לאחינו שבגולה!
שאל את הרב שבת ומועדים שאלות כלליות

גזיזת ציפורניים בשבת - מלאכה שאינה צריכה לגופה?

כולל הלכה בית אלי אלול תשע"ט
43
שאלה
האיסור של גזיזת ציפורניים יכולה להיקטלג כמלאכה שאינה צריכה לגופה? סך הכל אני לא מעוניין בציפורן החתוך כמו בקצירה או בגזיזת צמר.
תשובה
שלום וברכה זאת שאלה טובה, והפוסקים דנו בה. בסימן שמ, א פסקו הטור והשו"ע שהגוזז ציפורניים בכלי חייב מהתורה, על פי המשנה בשבת (דף צד, ב). תוס' על המשנה שם כתב שהחיוב על גזיזת ציפורניים הוא רק לדעה הסוברת שהתורה מחייבת במלאכה שאינה צריכה לגופה - דעת רבי יהודה, ואילו לרבי שמעון פטור. הטור והשו"ע פסקו כדעת רבי שמעון שמשאצל"ג (מלאכה שאינה צריכה לגופה) פטור, ולמרות זאת כתבו שהגוזז ציפורניים בכלי חייב, ולכן מוכרח שסוברים שגם לדעת הפוטרים משאצל"ג - כאן חייב, וכתב הביאור הלכה (ד"ה וחייב) בשם הריב"ש שמלאכת גוזז בכלל לא נחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, מכיוון שבמשכן גזזו לא בשביל הצמר - אלא בגלל שרצו להשתמש בעורות. ממילא לפי זה במלאכת גוזז יש חיוב אפילו כשאין צורך בדבר שגזזו, אלא שנוצרת תועלת בדבר הנגזז - העור, וכן אצבעות הידיים והרגלים. אפשר לעיין בדברי הביאור הלכה שם שדן בעניין בהרחבה ומביא הסברים נוספים. בברכה הרב אריה מינקוב
עוד בנושא שאלות כלליות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il