ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
צריכים למכור חמץ? היכנסו עכשיו!
שאל את הרב הלכה כיפה

כיסוי ראש לאישה בשעת ברכה ותפילה

הרב נועם דביר מייזלסי"ט מרחשון תש"פ
46
שאלה
שלום וברכה לרב. האם אשה נשואה מחוייבת לשים כיסוי ראש בשעה שהיא מברכת ומתפללת? ומה הדין לגבי רווקה?
תשובה
שלום רב. א. רווקות יכולות להקל ולהזכיר שם שמיים בלא כיסוי, ואכן רווקות לא נהגו להחמיר בדבר. ב. לגבי נשים נשואות, יש להחמיר בשעת תפילה שהיא כעמידה לפני מלך, ואף בברכות ובשאר מקומות שמזכירים שם שמיים יש לנהוג כן. ובשעת הצורך ניתן להקל. מקורות: נחלקו הפוסקים הן לגבי רווקות והן לגבי נשואות. בשו"ת יבי"א (ו' ט"ו) האריך בדבר, וכתב שבנשים נשואות צריכות לכסות את הראש בעת הזכרת השם כמבואר בחיד"א (חסד לאלפים ב' ח'). אך אין למחות ברווקות המברכות ללא כיסוי, אך בתפילה ראוי שגם רווקות יכסו את ראשן כדעת הרמב"ם, ולדברי שו"ת איש מצליח (או"ח כ"ד כ"ה) אף מחוייבת בדבר וכן כתב בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ז עמ' רפ"ט). בהליכות שלמה (תפילה ב' י"ז) ובתפילה כהלכתה (פ"ז הע' ע"ד) מובא שדעת הגרשז"א אויערבך זצ"ל שלא נהגו הבתולות לכסות ראשן בתפילה ושאין להחמיר בדבר. אולם לגבי נשים נשואות אף שהן בחדרי חדרים ואין חשש של צניעות, מכל מקום המנהג לכסות את הראש לתפילה וברכות. ובהערה שם הביא ראיה לכך שרווקות יכולות להקל, מהחת"ס (נדרים ל:) שהגויות היו נוהגות לכסות ראשן בבית תפלותן ולכן יש לשנות ממנהגן. וכן עולה מדברי הצי"א (י"ב י"ג). בברכה רבה,
עוד בנושא כיפה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il