שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיסוי ראש

גילוי חלק מהשיער מחוץ לכיסוי הראש

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ז טבת תש"פ
שאלה
לגבי כיסוי הראש, כידוע מותר לגלות טפח. האם חייב שהשער שגלוי ילך אחורה, או שהוא יכול להיות גלוי לצד או כלפי מטה, כמו שמצוי היום שנשים עושות פוני או מוציאות כמה שערות ליד האוזן כמו פאות, האם זה מותר?
תשובה
שלום וברכה! אכן כמה פוסקים התירו להוציא שיער עד שיעור של טפח על טפח. (עיין למשל שו"ת אגרות משה אבן העזר א, סימן נ"ח; ילקוט יוסף, דינים לאשה ולבת, ס', יג. אם כי לגבי מה שכתבת זאת כדבר ברור וידוע, יש לציין שהיתר זה אינו מוסכם ויש פוסקים שחלקו עליו, עיין למשל משנ"ב ע"ה, יד.) לפי שיטה זו, אין הבדל באיזה צד של הראש האשה מוציאה את השיער. וכך אנו מוצאים בפוסקים תיאורים שונים של היתר זה: יש מן הפוסקים שתיארו שיער שיוצא מלפנים, מעל המצח (עיין למשל שו"ת אגרות משה שם וילקוט יוסף שם), יש שתיארו שיער שיוצא מאחור (עיין בן איש חי שנה ראשונה, פרשת בא, יב), ויש שתיארו שיער שיוצא מן הצדדים (עיין בספר הערוך ערך "בת צדעא"; שו"ת מהר"ם אלשקר סימן ל"ה). אין מבחינה זו הבדל, ובלבד ששיעור השיער הגלוי לא יהיה גדול מן השיעור של טפח על טפח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il