ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה שאלות כלליות

הלכות צניעות; נטילת ידיים מבקבוק ששתו ממנו

הרב עזריה אריאלז כסלו תש"פ
251
שאלה
ב"ה שלום הרב, 1. רציתי לשאול האם מותר לגבר לשתות מכוס שאישה שתתה ממנה (והאישה אינה אישתו) 2. האם מותר לגבר לעזור לאישה שאיננה אשתו להחלץ מתוך שיח קוצני שהמעיל שלה נתקע בו? 3. האם מותר ליטול ידיים מתוך בקבוק ששתו ממנו לפני כן? תודה רבה!
תשובה
לשואלת, שלום וברכה! 1. הדבר תלוי בהקשר של המעשה. אם, למשל, את בנסיעה ושתית חצי בקבוק מים ומישהו צמא מבקש את החצי השני כי זה מה שיש לו כרגע, בוודאי מותר לתת לו. לא רק בגלל הסבל של הצמא, אלא בגלל שמעשה כזה אינו מחווה של קירבה וידידות. לעומת זאת בפגישה בין איש ואישה, אם הוא שותה חצי מכוס הקפה שלה זו מחווה של קירבה וחיבה, שאינם ראויים בין איש לאישה שאיננה אשתו. 2. מהשאלה לא הבנתי במה זה כרוך. אם מדובר בנגיעה באישה עצמה, ולא רק במעיל שבשיח, הדבר מותר רק אם באמת קשה לה להשתחרר. זוהי נגיעה שאיננה של חיבה, שמותרת במקום שיש בו צורך גדול. לגבי שתי השאלות, אם מדובר בדברים שהיו במהלך פגישת היכרות בין בחור ובחורה למטרה רצינית, אני ממליץ שתי המלצות מנוגדות-לכאורה: מצד אחד, להחמיר יותר בשני הדברים, פרט למקרה הכרחי ממש. מצד שני, אם הבחור עשה זאת מיוזמתו ואת מתלבטת לאחר מעשה האם זה מעיד על חוסר צניעות חלילה, עדיף כעת לפרש את זה לקולא, אבל להבהיר שמכאן ולהבא היית מעדיפה התנהלות אחרת. 3. מותר ליטול ידיים מתוך בקבוק ששתו ממנו לפני כן. במים שנשארו לא נעשתה מלאכה (שו"ע או"ח סי' קס סעיפים א, ד). הרחבה בשאלה מס' 1: בשו"ע (יו"ד סי' קצה ס"ד) נאמר שאין לאיש לשתות משיירי הכוס של אשתו כאשר היא נידה. דין זה מסתעף מהאיסור לאכול ולשתות ביחד, כפי שנאמר בספר יראים (סי' כו). לגבי איסור זה של אכילה ושתייה משותפים, האם הוא נאמר רק בין איש לאשתו הנידה, בגלל הקרבה הכללית ביניהם, או גם בין כל איש ואישה שאיננה אשתו, הדעות חלוקות: בשו"ת בנימין זאב (סי' קמג) כתב שהדבר אסור, ואילו מתשובת הרשב"א (סי' אלף קפח) משמע שהדבר מותר. מחלוקת זו הובאה ברמ"א באה"ע סי' כא ס"ה, וממסקנת דבריו עולה שהדבר תלוי בהקשר ובכוונה. השל"ה הקדוש (שער האותיות, אות ק, סי' של-שלב) מביא את המחלוקת ומציין שהמנהג להקל, אך הוא מכריע שבאשת איש יש להחמיר. בנידון שלנו, לא ממש אכילה משותפת אלא שתיית שאריות שבכוס, יש יותר מקום להקל, מפני שהיראים עצמו, שהוא המקור לאיסור שתיית שיירי הכוס של אשתו, כתב שזהו דין מיוחד בין איש לאשתו הנידה, ובלשונו: "והנדה יען שהיא רגילה עם בעלה החמירו בה יותר משאר עריות, כדתנן... לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה, והוא הדין שלא ישתה". על כל פנים, בעניין זה הכל הולך אחרי הכוונה וההקשר, האם יש במעשה הבעת חיבה או לא. כל טוב!
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il