ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה הנהגה בהם ועוד

נקיות לפני התפילה במים או בנייר טואלט

81
שאלה
האם כשאדם יוצא מהשירותים הוא חייב לשטוף את אותו מקום במים או שמספיק נייר טואלט?
תשובה
שלום וברכה. פוסקים רבים כתבו והזהירו שיש לנקות במים דווקא ואינו מספיק נייר טואלט. אולם לעיתים הדבר אינו אפשרי ולא נוח, לכן הפיתרון לכך הוא מגבונים לחים. המקל להשתמש בנייר טואלט בלבד, ודאי שיש לו על מה לסמוך (וראה בהרחבה). מקורות והרחבה: מבואר בשו"ע (סי' ע"ו ה') שאסור לקרוא קריאת שמע אם יש לו צואה באותו מקום, אפילו אם היא מכוסה. ובדיעבד צריך לחזור ולקרוא שוב ק"ש. ודעת אחרונים רבים שהוא הדין לגבי תפילה, שצריך לחזור ולהתפלל (מ"ב שם סקי"ז). וכתב לעורר על כך המ"ב (סי' ג' סקל"א): "יזהר מאד לקנח היטב, כי צואה במקומה במשהו, כמו שכתב בסי' ע"ו סעיף ה'. וטוב לרחוץ פי הטבעת במים או ברוק". וכפל דבריו המ"ב מחמת החשיבות (סי' ע"ו סקי"ח) בשם הא"ר והשל"ה הקדוש: "על כן יש לו לאדם להתעורר וראות תמיד שיהא נקי פי הטבעת שלו ולרחצו במים או ברק כדי שלא ישאר שמה אפלו משהו מצואה". והוסיף (סקי"ט) שאם אינה נראית אפיו כשהוא יושב, מותר בקריאת שמע, כיון שלא ניתנה התורה למלאכי השרת. ורבים מן הפוסקים הזהירו שכמעט בלתי אפשרי לנקות אותו מקום ללא מים, כמבואר בחיי אדם (כלל ג' אות ב') שו"ע הרב (בי' ג' אות כ"ה), חסד לאלפים (סי' ג' אות י"א), באר היטב (סי' ג' סקט"ז), בא"ח (ויצא אות י"א), כה"ח (ע"ו סקכ"ו), פלא יועץ (ערך טהרה), וכן מובא באמרי נועם (ברכות כד:) בשם הירושלמי שצריך לנקות במים, והביאו האחרונים מדברי האריז"ל סמך לכך מהפסוק (משלי ל' י"ב): "ומצואתו לא רחץ". ואף בזמנינו לא תמיד אפשרי ונוח לשטוף את המקום במים, אולם נציין כמה דרכים שהובאו בפוסקים. הגאון היעב"ץ הביא (מור וקציעה סי' ג') שאביו החכם צבי היה נוהג ללחלח את הנייר במים קודם שיקנח בו. ודעת הגר"ח קנייבסקי שליט"א (דעת נוטה עמ' צ"ט) שכיום שיש נייר טואלת נוחים וטובים לקינוח, דינם שווה לרחיצה במים. אולם בשו"ת אור לציון (ח"ב מ"ד תשובה ב') כתב שאף בניירות שיש בימינו שהם איכותיים וטובים לניקוי, מכל מקום צריך לקנח במים. וכן היתה דעתו של הגר"ש דבליצקי זצ"ל (דרך ישרה פ"ב אות י"ג), שמי שאינו זהיר ברחיצה עלול להגיע לידי מכשול, ואפילו הקינוח ע"י מגבונים לחים, אינו מועיל תמיד, וכתב שבזמנינו שיש את המקלחונים המיוחדים לכך (בידן), אפשר לקיים דין זה כראוי, ולכן ציוה שיתקינו מכשיר כזה בביתו, וגם בשירותים של בית הכנסת, ובפרט שכך אפשר לקנח כראוי גם בשבת ויו"ט מבלי להכנס לחשש של סחיטה. עיי"ש. ונראה שהמגבונים הלחים של ימינו טובים הרבה יותר מפתרון של החכם צבי עושה, ולעיתים אף מנקים טוב יותר ממים, ואולי יש בהם אפילו מעלה על מים, והדבר גם משתנה לאדם לאדם. ואם דרך זו אינה אפשרית, ניתן להשתמש בנייר טואלט ולהרטיב אותו במים כפי שנהג החכם צבי או ברוק כפי שכתב המ"ב. כמו כן המנקה בנייר טואלט בלבד יש לו על מה לסמוך. בברכה רבה,
עוד בנושא הנהגה בהם ועוד

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il