ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים ספר בראשית

נח היה כהן?!

הרב חיים שרייברי"ט סיון תש"פ
52
שאלה
נח היה כהן : כתוב פרק יד פסוק יח בפרשת לך לך. "וּמַלְכִּי צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם הוֹצִיא לֶחֶם וָיָיִן, וְהוּא כֹהֵן לְאֵל עֶלְיוֹן" ורש"י כותב במקום .מלכי צדק: מדרש אגדה ,הוא שם בן נח. עכשיו השאלה שלי: איך נח קיבל את הכהונה?
תשובה
שלום מצינו בפרשנים שני הסברים לפסוק "וְהוּא כֹהֵן לְאֵל עֶלְיוֹן": א. כהן במובן של משרת. כף תרגם האונקלוס, רבנו בחיי וכך כותב הרד"ק: "והוא כהן לאל עליון - לא לכוכבים ולמזלות אלא לאל עליון לבדו הוא משרת ועובד כמו אברהם והנלוים אליו". הרוקח הסביר שמלכי צדק היה שר ועובד להקב"ה באמצעות הקרבת הקורבנות. ב. מהגמרא (נדרים דף לב/ב) עולה שהוא אכן היה כהן. וכך מובא בגמרא: אמר רבי זכריה משום רבי ישמעאל ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם שנאמר "ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ וברוך אל עליון" אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו מיד נתנה לאברהם...והיינו דכתיב והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהן. לפי הסבר זה, לפני חטא העגל העבודה היתה ע"י הבכורות ומכאן היה מלכי צדק=שם כהן. אלא שיש להקשות הרי יפת היה בנו הבכור של נח ולא שם קושיא זו מיישב תוס' השלם (לרב יעקב גליס) שכאשר נח יצא מן התיבה והקריב את קרבנותיו הוא נתן לשם את הכהונה. במדרש רבה מובא מעין חיבור בין שני ההסברים: (בראשית ג') ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, בגדי שבת היו והיו הבכורות משתמשין בהם. כיון שמת אדם מסרן לשת, שת מסרן למתושלח, כיון שמת מתושלח מסרן לנח, עמד נח והקריב קרבן, מת נח ומסרן לשם, וכי שם היה בכור, והלא יפת היה בכור, שנאמר (בראשית י') אחי יפת הגדול, ומפני מה מסרן לשם, מפני שצפה נח שלשלת האבות עומדת ממנו, ותדע לך ששם היה מקריב, שנאמר (שם י"ד) ומלכי צדק מלך שלם וגו', וכי כהונה לו ניתנה, והלא לא ניתנה כהונה אלא משעמד אהרן, מהו שהוא אומר כאן והוא כהן, מפני שהיה מקריב ככהנים... (במדבר ד ו). יום טוב
עוד בנושא ספר בראשית

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il