ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה שאלות כלליות

מה בין רבי יוחנן לרבי יהושע

שאלה
שלום כבוד הרב, זכיתי להתעמק מעט בסוגיית היופי בדברי חז"ל , ורציתי לשאול מה בין רבי יוחנן שיופיו הפנימי מופיע כלפי חוץ (כדברי המהר"ל בגבורות השם ועוד) ומבטא את אחרון היפים של ירושלים לבין רבי יהושע שלהיפך היופי רק "הפריע" לחכמתו .(כמבואר בתענית ז:) הייתי רוצה לבאר שבתקופה שעמ"י יושב בארצו ובית המקדש יושב על מכונו אז כל העולם הפנימי מופיע כלפי חוץ. (מעין זה מופיע בהרבה מקומות הרב קוק) לעומת זאת כשעמ"י יוצא לגלות הוא מסתגר בד אמות של הלכה וכו. קושייתי היא שרבי יהושע היה לפני ר יוחנן מבחינה כרונולוגית האם יש תשובה אחרת? תודה מראש,
תשובה
שלום במסכת ברכות (ה, ב) מסופר שרבי אלעזר חלה, ורבי יוחנן בא לבקרו. הבית היה חשוך, ועל מנת להאיר אותו גילה רבי יוחנן את זרועו ויצא ממנה אור, אז החל רבי אלעזר לבכות. רבי יוחנן שלא ידע את סיבת הבכי ניסה לנחם אותו: אם אתה בוכה משום שלא למדת הרבה תורה – שנינו: "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את ליבו לשמים"; אם אתה בוכה משום שהיית עני – לא כל אדם זוכה לעושר; אם אתה בוכה משום שהיו לך ייסורים – לי מתו עשרה בנים. השיב לו רבי אלעזר: אני בוכה על יופייך שעתיד לבלות בעפר. אמר רבי יוחנן: על זה באמת ראוי לבכות, ובכו שניהם. שואל המהרש"א: אכן יודעים אנו ממקורות שונים שרבי יוחנן היה אדם יפה (בבא מציעא פד, א), אולם כיצד ניתן לומר שלא ראוי לבכות על התורה, על הנכסים ועל הייסורים אלא רק על היופי? ומשיב: יופיו של רבי יוחנן היה יופי מסוג אחר – יופייה של ירושלים. כך מצינו שהעיד רבי יוחנן על עצמו (בבא מציעא פד, א): אני נותרתי האחרון מאנשיה היפים של ירושלים. רבי יוחנן היה נצר לתקופה אחרת שבה תושבי ירושלים היו יפים ביותר, שכן יופיים נבע מהשראת השכינה במקדש, וכאשר הוא ימות לא יישאר עוד זכר מאותה תקופה. ועל כך הם בכו, וראוי לבכות. מסיפור זה עולה שיש הבדל בין היחס אל היופי שבזמן שבית המקדש קיים או שנובע מקדושת המקדש וירושלים, ובין היחס אליו לאחר היציאה לגלות או ליופי טבעי של הגוף. בזמן שבית המקדש קיים - העולם מתוקן, והקודש מוצא בהכרח את ביטויו גם ביופי. אולם בזמן שהשכינה אינה שורה במקדש, החוויה האסתטית אינה יכולה לחבר את האדם לבוראו, והיופי מופיע מתוך המרחב החומרי ונותן לגוף משקל רב, במצב כזה מתחיל להיווצר חשש מפני היופי וההתפעלות ממנו. רבי יהושע הגדול, הלוא הוא רבי יהושע בן חנניה, היה מגדולי תלמידי רבן יוחנן בן זכאי. אנו רואים שבתקופה קצרה כבר היה שינוי כה גדול ביחס ליופי, כפי שציינו הדבר נובע ממצבם הרוחני של עם ישראל. כיון שעסקנו בנושא היופי אביא את דברי הרב קוק (עין איה, ברכות פרק ו', אות מ"ה) הכותב הדרכה כללית להנהגה בעניין היופי: "האופן של הישרת הדרך...היא בשני אופנים...הדרך הרגיל הוא, שכל רגשי היופי הם טובים ומרחיבים את הנפש. ומי שהנהו צדיק תמים ומשתמש בהם בדרך ישרה ודאי הוא דבר טוב ונעים, כי לא לחנם נברא הרגש הגדול הזה באדם. ולא עוד אלא שרגשי היופי הם מפתחים כוחות השכל ומגדילים גם כן את הכוחות הנפשיים הטובים, דירה נאה, אשה נאה וכלים נאים הם מרחיבים דעתו של האדם...שכוחות הנפש כשהם מלאים בגבורתם הם כלים יקרים בשביל לכל אשר שאר רוח לו להשכיל ולהטיב. והנה למרות כל השבח שיש ביסוד היופי בכל זאת על פי רוב יאלץ ההכרח לדחותו בפרט בימי הבחרות, מפני ההפסד המוסרי שעלול לבוא לרגליו... אמנם אם שהדרך הוא דרך משובח לדחות את היופי...אבל כל זמן שיאלץ ההכרח לשחת איזה דבר טוב ויקר אין זאת כבר מציאות שלמה. והמעלה היותר עליונה היא שיהיה השכל שלם כל כך וכחות המוסר כל כך חזקים עד שיפונק גם רגש היופי בכל צבעיו ופרטיו, והם עוד יוסיפו הוד והדר לשלימות האמתית של המוסר הטוב וקדושת ההנהגה ודעת אלוהים ביראת ד' ואהבתו". הרב קוק מציב לפנינו שתי דרכים לעבודה במידה זו – הדרך האידיאלית וזו המציאותית. באידיאל, כל גילוי של יופי מועיל לאדם, מעלה ומשלים אותו, והוא משתמש בו בדרך ישרה. אולם המציאות מסובכת יותר. למרות השבח הבסיסי שביופי, "יאלץ האדם על פי רוב לדחותו" בגלל שהוא עלול להביא להפסד מוסרי, במיוחד בימי הבחרות הסוערים. וכן כותב הרב קוק בפסקה אחרת (עין איה, ברכות פרק ג', אות ל"ו): "הנה לפעמים יצטרך האדם כדי להדריך עצמו בהדרכה מוסרית לגרוע עיניו מכל הרגשת יופי של החושים, בפרט במקום שיוכל לעורר רוחות פורצות גדרות התורה והמוסר. אמנם הגיבור וחסיד עליון אשר גבר בשלמות אינו צריך לאבד מנפשו שום הרגשה טבעית". האדם צריך לשקול, האם מילוי חוש היופי מקדם אותו רוחנית או לא. האדם צריך למדוד את התייחסותו ליופי, בהתאם לשאלה האם הוא באמת מרומם אותו בעבודת ה' או ח"ו גורם להשחתה מוסרית. יום טוב
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il