שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

השתמשות בדברי קודש שלא שייכים לך

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י תמוז תש"פ
שאלה
שלום כבוד הרב, מצאתי בביתי תיק ששייך לאחי הגדול ובתיק דברי קודש כגון נטלה, כוס אליהו, תהילים, פמוטים של שבת, מגילה, וכו. אחי בעבר היה גר איתי וכעת עבר למדינה אחרת (כבר כמה שנים). אין אנחנו בקשר טוב מאז. האם מותר לי לקחת את דברי הקודש האלו, "לאמץ" אותם ולהשתמש בהם?
תשובה
שלום וברכה, כיוון שיש חשש שאחיך מקפיד שלא תשתמש בחפצים שלו אין היתר להשתמש. מקור הדין, הש"ך (חו"מ שנח ס"ק א) כותב שנראה לו שמותר לאדם להשתמש בחפץ חברו דודאי לו שהחבר ירשה לו. ובדבר מצווה יש עוד הרבה פוסקים שהסכימו עימו. כך כתב הבית יוסף (יורה דעה שלא) בהסבר הרמב"ם מדוע אם אדם הפרישה תרומות ומעשרות שלא מדעת חברו ואח"כ החבר הסכים לכך התרומה חלה. והסכים עמו הט"ז, והקצות (חו"מ רסב, א). כיוון שהדבר מצווה אנו אומרים שמסתמא נוח לאדם שיעשו מצווה בממונו. ולכן אם אדם נטל אתרוג של חברו בלי רשות יצא ידי חובה שאנו אומרים שמן הסתם מרשה לו (רמ"א או"ח תרלט, ה. והקצות רסב,א). וכך הדין לגבי לקיחת טלית להתעטף בה (שו"ע או"ח יד,ד). אך המשנה ברורה (שם ס"ק יג) צמצם היתר זה לשימוש עראי ולא שימוש קבוע שבזה אדם מקפיד. וכן כתב בשם הפרי מגדים שאם הבעלים שם ויכול לשאול אותו בקלות אין לסמוך ע"כ שמן הסתם נח לו. אך אם נראה לנו שהחבר, או במקרה שלך אחיך מקפיד אסור בל אופן. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il