ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
תרומה זכר למחצית השקל - לישיבה הגדולה בעולם! תרמו כעת ועזרו לנו
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר מצוות הלימוד

הזכרת שם ה' בלימוד , בדרשה ובפיוטים וזמירות שבת

שאלה
האם מותר להזכיר שם ה' בלימוד , בדרשה ובפיוטים וזמירות שבת? בועז אמר לקוצרים ה' עמכם אמר את שם ה',לא?
תשובה
הלכה למעשה מותר להזכיר שם ה' בפסוקים ובחלקי פסוקים המוזכרים בתלמוד וכך ראוי לנהוג בדרשות ובפיוטים ולהזכיר את שם ה', וזהו כבוד ה' שמזכירים אותו בכך. למעט אם יש ברכה בגמ' לא להזכיר שם ה'. הרחבת תשובה: אזכרת שם ה' יש בו דעות - ישנם פוסקים שראו בכך איסור: מג"א, ערוה"ש, של אזכרת שם שמים לבטלה ואמרו שלא ראוי להזכיר שם ה' בכל המציאויות הנ"ל ובוודאי לא ברכות המצויות בתלמוד. וכתב מחצית השקל הוכחה לכך: שהגמ' בברכות כותבת ברכות בפרק תשיעי ברוך ... שכוחו וגבורתו מלא עולם. ולא כתבו את המילים אתה ה' אלוקינו מלך העולם, מפני האיסור באזכרות. ודחו את דבריו היעב"ץ (ר' יעקב עמדין) ואמר הגמ' לא כתבה את כל הברכה מפני שהחלק זה של הברכה ידוע, שצריך להזכיר שם ומלכות. ועוד כתב: שעוד בילדותו שחזר על לימודו העיר לו אביו שצריך להזכיר את שם ה' בלימודו גם בברכות המליאות המוזכרות בתלמוד. וכתבו במשנה ברורה ,יביע אומר, שו"ת או לציון, הליכות שלמה, הרב אביגדור נבנצל שליט"א להזכיר שם ה' בלימוד, ובדרשות ובפיוטים וזמירות לשבת. אבל לא בברכות המוזכרות בצורה מליאה בתלמוד. נביא כמה הוכחות לכך: מעבר להוכחה מבועז שבוודאי אמר את שם ה'. הוכחות נוספות: א. מבעל קרי שלא היה יכול להזכיר שם ה' קודם טבילה מוכח מכאן שאחרים יכולים להזכיר שם ה'. ב. מסכת ע"ז יט,ב - לעולם ישליש לימודו...ואנו לומדים תלמוד בבלי שהוא בלול מהכול. ואם בלימודו לא מזכיר את שם ה' אז אין בו חלק מהתורה. ג. מובא בשו"ע - שיכול לומר 90 פעם "אתה גיבור לעולם ה' מוריד הטל" כדי שאם יהיה ספק אם אמר מוריד הטל או לא, אחרי 90 פעם נחשב שאמר. ורואים שמזכיר 90 פעם שם ה', שאם לו זה לא נחשב. ובוודאי לא לומר אדושם שלא ראוי, ואזכרת שם ה' הוא כבוד ה'. (מקורות: שו"ע רטו,ב.האוסרים - מג"א ג. מחצה"ש. ערוה"ש שם ב. המתירים - שו"ת שאילת יעב"ץ א, פא. משנ"ב יד.יבי"א ג, יד.שו"ת או לציון ב,יד. שו"ת תורה לשמה תצו - דעה בפני עצמה. הליכות שלמה מועדים א, הערה 64. ירושלים במועדיה שבת ב,לב)
עוד בנושא מצוות הלימוד

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il