ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות פרטיות בסוגיות שונות

רעיון סותר רעיון

שאלה
מעשה בר אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות (שירדו גשמים) ולא נענה, ירד רבי עקיבא אחריו ואמר: אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו, וירדו גשמים. הוו מרנני רבנן, יצתה בת קול ואמרה: לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על מדותיו (תענית כה/ב). והלא אמרו (יבמות סד/א) על הפסוק: (בראשית כ"ה כ"א) ויעתר יצחק לה לנֹכח אשתו, וכתיב: (שם) ויעתר לו, שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק, לתפלת צדיק בן רשע?! ובמדרש (תהלים מזמור נ"ט) טוב צדיק בן צדיק מצדיק בן רשע?! כמו שאמרו (מדרש רבה פרשה ס"ג) ואלה תולדֹת יצחק בן אברהם (בראשית כ"ה י"ט) - צדיק בן צדיק?! ואם היו שלשה; צדיק בן צדיק בן צדיק, אין פוסקת מהן לעולם, שנאמר: (קהלת ד י"ב) והחוט המשֻׁלשׁ. אמרו לפני ר זעירא: והלא פלוני צדיק בן צדיק בן צדיק, ודור רביעי רשעים?! אמר להם: לא אמר שלמה לא ינתק, אלא: (שם) לא במהרה ינתק, ואפילו פוסקת חוזרת, כמו שנאמר: (ישעיה נ"ט כ"א) לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה מעתה ועד עולם, כיון שהוא תלמיד חכם, ובנו ובן בנו, שוב אין התורה פוסקת מהם לעולם, שנאמר: (שם) מעתה ועד עולם. ומהו (שם) אמר ה? אמר הקדוש ברוך הוא: אני ערב בדבר הזה (מדרש תהלים מזמור נ"ט): יש תשובה מחוכמת לסתירה הזו?
תשובה
שלום לכאורה אין כאן סתירה אלא כל מדרש מדגיש עניין אחר. בסיפור בגמרא יש הדגשה שלהוריד גשמים מקובלת תפילתו של מי שמעביר על מידותיו על אף שרבי עקיבא היה בן גרים, מעלתו בכך שהעביר על מידותיו סייע בידו והביאה לו זכויות שתפילתו תתקבל. ואילו בתורה אצל יצחק ורבקה מודגשת מעלת התפילה של צדיק בן צדיק. שני המדרשים באים לומר שיש תנאים מוקדמים המסייעים לקבלת התפילה וכל אחד מדגיש מעלה אחרת. יום טוב
עוד בנושא שאלות פרטיות בסוגיות שונות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il