שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

לטרוח להביא אל העובד את הכסף

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ד כסלו תשפ"א
שאלה
האם בסיום שיפוץ של עובד אני צריך לטרוח להביא את הכסף לביתו או שאני יכול לחכות שהוא יבוא אליי?
תשובה
שלום וברכה. אם הכסף מוכן אצלך ויש לך טירחה להביא את הכסף אל הפועל, אינך חייב להביא אליו. והמחמיר בזה תבוא עליו ברכה. מקורות: יש מצוה לשלם שכר שכיר ביומו. אולם בנידון השאלה, נסתפק כסף הקודשים (חו"מ של"ט). ומרן החפץ חיים (אהבת חסד ט' נתיב החסד ל"א) כתב שאינו חייב, שלא מצינו בדין פירעון שיצטרך השוכר להוליך מעות אל הפועל, וכדברי חז"ל מאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא, ומספיק כשהוא מוכן לשלם, אך אם הפועל חלה וכדומה, חייב להוליך אליו (שם ל"ב). וכיום שיש דרכים רבות להעביר את הכסף בצורה קלה ומהירה, יש לעשות כן. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il