ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה תחנון

אמירת למנצח כשיש ברית בביכנ"ס

שאלה
שלום וברכה. האם אמירת "למנצח מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה" , דינה כנפילת אפיים שאין לאומרו כשיש ברית בביכנ"ס (לבני אשכנז)?
תשובה
שלום וברכה. מנהג בני ספרד שאמירת "למנצח" תלויה באמירת תחנון, ואין אומרים למנצח, כשאין אומרים תחנון, וכך נוהגים חלק מבני אשכנז. אולם נראה שהמנהג המקובל בקרב בני אשכנז, שאומרים למנצח כשיש חתן או בעל ברית, אף שאין אומרים תחנון. מקורות: ז"ל הרמ"א (קל"א א'): "ואפילו ימים שאין אומרים בהם תחנון אומרים למנצח וכו'". וראה בש"ך (יו"ד רס"ה ס"ק כ"ד) שכתב בשם המנהגים, שגם כשיש ברית מילה בבית כנסת אומרים למנצח אף שאין אומרים תחנון, משום צער התינוק (אך אין אומרים יהי רצון שאחר קריאת התורה). מכל מקום החתן ובעל ברית לא יאמרו למנצח. וכך נוהגים רבים מבני אשכנז (עיין פסק"ת קל"א ו' בשם כמה אחרונים). אולם הספרדים נוהגים שבכל יום שלא אומרים תחנון אף לא אומרים "למנצח" ו"תפילה לדוד", הואיל ונאמר בהם יום צרה, ולא ראוי להזכיר צרה בימים שאין אומרים בהם תחנון ונפילת אפיים (כה"ח שם, הליכות עולם א' רמ"ד, ילקו"י קל"ב א') ולכן בברית מילה אין לומר כיון שהוא יום שמחה לאבי הבן (עיין שם ובש"ך שם לדעת האבודרהם), וכך נוהגים חלק מבני אשכנז והחסידים (סידור הרב בעל התניא, דרכי חיים ושלום, ראה פסק"ת שם). בברכה נאמנה,
עוד בנושא תחנון

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il