שאל את הרב

  • הלכה
  • צריך ליטול ידים?

נטילת ידיים לאחר נגיעה בנעלי בד וגומי

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ז טבת תשפ"א
שאלה
האם צריך ליטול אחר נגיעה בנעל גומי או בד?
תשובה
שלום רב. בפשטות אין לחלק בין נגיעה בנעלי עור לנגיעה בנעלי בד וגומי, לעניין נטילת ידיים. אולם יש פוסקים שהקלו בנעלי בד וגומי. אולם אם ניכר שיש עליהם לכלוך, צריך ליטול את הידיים, גם בנעליים אלו. ובנעלי עור ישנות אפילו אם שלא רואים שיש עליהם לכלוך, יש להצריך נטילה. מקורות: מרן השו"ע (סי' ד' י"ח) כתב שהחולץ מנעליו צריך ליטול ידיו. ומבואר באחרונים שהוא הדין אם רק נוגע בנעליים (כה"ח סי' ד' ע"א, תהלה לדוד סקי"ח בשם המג"א סי' קכ"ח סקכ"ו). על כל פנים נראה מדברי המחבר שאין חילוק בדין זה בין סוגי הנעליים (עור גומי וכו'), אף שסתם נעליים של חז"ל הכוונה מעור (וכפי שהאריכו הפוסקים לגבי איסור נעילת הסנדל ביום כיפור וט' באב), כיון שטעם נטילה זו הוא משום לכלוך, ובכל סוגי הנעליים נדבק לכלוך. דעת רוב הפוסקים שטעם נטילה זו אינו משום רוח רעה אלא מחמת הלכלוך והזוהמה שנדבקו לנעליים כאמור לעיל. ולכן אם מדובר על נעליים חדשות (וכן נקיות כחדשות) או כשמודד נעליים בחנות, אין חיוב, כיון שאין עליהם לכלוך, ולכן גם אין להם רוח רעה לסוברים שיש בלכלוך רוח רעה (ראה בא"ח תולדות י"ז, שערים המצויינים בהלכה סי' ב' קונטרס אחרון סק"ט), ובפשטות הוא הדין ללכלוך בנעלי גומי ובד (בא"ח דברים כ"א). אולם מרן החזו"א (ארחות רבנו חג עמ' קפ"ו) ועוד פוסקים (נמקוי או"ח סק"ג, ערך שי או"ח סי' ד' בשם הזכור לאברהם) שיש להקל בנעליים שאינם של עור, אולם ודאי שאם גם עליהם יש לכלוך וזוהמה צריך ליטול את הידיים או עכ"פ לנקות אותם (ראה פסק"ת סי' ד' הערה 21). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il