שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - ממה?

מעשר כספים בחברה בע"מ

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"ו שבט תשפ"א
שאלה
שלום, האם הבעלים היחידי של חברה בע"מ צריך לתת מעשר כספים מתוך רווחי החברה ובנוסף על המשכורת שלו? תודה שמואל
תשובה
ישנה מחלוקת גדולה בין הפוסקים כיצד להגדיר חברה בע"מ יש שהגדירו אותה כשותפות של בני אדם עם הגבלות ביחס לאחריות שעבוד גופם וממונם לחובות וזכויות בשותפות זו (מנחת יצחק חלק י' סימן קמ"ג ) יש שהגדירו אותה כיישות ממונית/משפטית עצמאית שאינה קשורה באופן ישיר ורגיל לאדם, האדם פועל בה כעובד בחברה ואינו מוגדר כבעלים (מהר"ם שיק יו"ד קנח ) למחלוקת זו הובאו השלכות כגון בעלות על חמץ בפסח (ששייכת לחברה בע"מ/מניות) הלוואה בריבית ועוד דברים המוגדרים כאיסורים המיוחסים לבני אדם. חיוב "מעשר כספים" לרוב הפוסקים מוגדר כמידה בנתינת צדקה שהוגדרה ע"י חכמים חיוב זה ניתן מרווח נקי של כל עסקיו של האדם בחשבון שנתי לאחר ניקוי כל ההוצאות (כולל מיסים, תשלום לעובדים, הוצאות השקעה בעסק הוצאות נסיעה, תשלום שכ"ד וארנונה לעסק ועוד עיין בסיכום מורחב של בעל ערוך השולחן ביו"ד סימן רמ"ט סעיף) אם נאמר שדעה שאומרת שחברה בע"מ הינה יישות משפטית עצמאית ברור שאין חיוב הפרשה על "רווחי החברה" מעבר למשכרות שהאדם מקבל מן החברה גם אם נאמר שחברה בע"מ מוגדרת כשותפות(או בעלות מוגבלת של שותף יחיד) אז כל עוד היא לא מפורקת ואין יכולת הנאה ותגמול משוויה של החברה נראה שאין חיוב הפרשת מעשר. נוסף על כך, אני לא יודע כיצד ניתן לחשב "רווחי חברה" באופן עצמי שהרי רווחים אלו הגיעו כתוצאה מעמל והשקעה של שעות עבודה(ואותם יש לקזז) וכן האם רווח זה נמדד בערך כספי נזיל או בערך משוער לשווי החברה במידה ותימכר (ואז אין ממה להפריש כל עוד היא לא נמכרת) בוודאי בחיוב דרבנן של מעשר כספים נראה לענ"ד שאין חיוב. כמובן שאם בורא עולם חנן אותך ברווחים גדולים אזי כל עוד זה פחות מחומש מנכסיך(כדברי חז"ל "המבזבז על יבזבז יותר מחומש" כתובות נ.) וישנם נזקקים בסביבתך הרי שיש מצווה וזכות גדולה במתן צדקה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il