שאל את הרב

  • הלכה
  • כלים והכשרתם

מחבת בשרית שטיגנו בה חלבי

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ט אדר תשפ"א
שאלה
שלום הרב. בטעות טיגנו במחבת בשרית בת יומה חמאה, מה דין המחבת?
תשובה
שלום וברכה. יש להכשיר את המחבת ב"ליבון קל", על ידי שתניח אותה על להבת הגז במשך זמן שהמחבת תהיה רותחת ואם תשים עליה נייר בצד השני הוא יקבל גוון חום (והחמאה אסורה כמובן). מקורות: נחלקו הראשונים האם מחבת שנאסרה צריכה ליבון או הגעלה (עיין ב"י או"ח תנ"א, ויו"ד קכ"א ד'). למעשה מרן השו"ע (או"ח שם, ויו"ד שם) חילק בין פסח לשאר איסורים, שבפסח מספיק הגעחה כיון שהיתרא בלע, ואילו בשאר איסורים צריך ליבון. והרמ"א (או"ח שם) כתב: "ויש מחמירים ללבן המחבת, אך בלבון כל דהוא דהיינו שישרוף עליו קש מבחוץ סגי, ונוהגים ללבנו לכתחילה, מיהו סגי ליה בהגעלה אם אין בו גומות". וכן פסקו האחרונים שבפסח מספיק הגעלה, ואילו בשאר איסורים צריך ליבון (עיין שו"ת יבי"א חלק י' עמ' ש"כ). ולמעשה ניתן להקל בזה כדעת רבנו הרמ"א להצריך ליבון קל, כיון שלמעשה ליבון קל מועיל כדין ליבון רגיל. והכשרה זו נעשית על ידי שמחזיקים את הכלי מכל צדדיו או בצורה הפוכה, במשך זמן שיתחמם עד שאם יגע בצד השני קש או חוט פשתן (או נייר) ישרף, ולמעשה די בכך שיניח את המחבת הפוכה על הגז והנייר יקבל גוון חום (כן שמעתי מהג"ר אברהם צבי הכהן שליט"א), ובשעת הצורך ניתן להקל בליבון קל שיגיע לחום 45 מעלות בלבד (מג"א תנ"א כ"ג שמספיק לליבון קל שיעור יד סולדת). אולם מדברי הרמ"א משמע שצריך חום יותר גבוה שישרף קש וכדומה (שו"ע הרב תנ"א ט"ז). בשעת דחק גדולה כשאין דרך אחרת (כגון מחבת שאין אפשרות לעשות לה ליבון קל כיון שהיא מורכבת מכמה חלקים וכדומה) אם עשו לה הגעלה, בדיעבד, ניתן להקל ולהשתמש בה (שו"ת אגרו"מ יו"ד ח"ג י"ד י"ב, באר משה ח"ז קנ""ב, הוב"ד בספר הכשרות פ"ג ל"ט) בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il