שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

אברך שמקבל מלגה חייב בקמחא דפסחא?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ח אדר תשפ"א
שאלה
שלום וברכה. האם אברך שמקבל מלגה חייב לתת לקמחא דפסחא?
תשובה
שלום רב. גם תלמידי חכמים שמקבלים מלגה - חייבים לתת קמחא דפסחא. מקורות: רבנו הרמ"א בתחילת הלכות פסח כתב: "ומנהג לקנות חיטים לחלקם לעניים לצורך פסח, וכל מי שדר בעיר י"ב חודש צריך לתן לזה (אור זרוע)". וכתב המ"ב שבמדינותנו נהוג ליתן קמח מוכן ולא חיטים, כיון שבזה מקלים על העניים (מ"ב סק"ד), ופוסקי זמננו כתבו שכיום נהוג לתת כסף, מצות ואוכל מוכן. וכתב המ"ב (שם סק"ו) בשם האחרונים, שאפילו תלמיד חכם הפטור ממס, חייב לתת. ובמ"ב הפליג בחשיבות נתינה זו, וכתב שאלה המשתמטים מלתן קמח עניים, עוון הוא בידם, כי עיני העניים נשואות לזה (מ"ב שם). וכבר מבואר ברמב"ם (הלכות יו"ט פ"ו י"ז-י"ח) שחלק משמחת יום טוב נעשית על ידי שהוא משמח עניים במאכל ומשקה, וזו חובה על האדם, וללא זה "אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו". וע"פ זה כתבו כמה מגדולי הפוסקים שחיוב קמחא דפסחא חמור יותר מחובת צדקה, כיון שמצות שמחת יו"ט תלויה בו. בברכת פסח כשר ושמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il