שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

מדרש על הכרת הטוב של הקב"ה לבני כנען

undefined

הרב פרופ' נריה גוטל

י אייר תשפ"א
שאלה
אני מחפשת את המדרש בו הקב״ה נותן לבני ישראל את ארץ כנען. הכנענים למעשה מפנים את הארץ לעם ישראל. כהכרת הטוב כלפי מעשיהם הקב״ה הבטיח להם ארץ יפה כמו ארץ ישראל. אפריקה. היכן מופיע מדרש זה? אודה לכם על סיוע בעניין.
תשובה
מן הסתם הכוונה לדברי חז"ל שבירושלמי שביעית פ"ו ה"א; ויקרא רבה יז, ו (ועוד): "... שלש פרסטיניות שלח יהושע לארץ ישראל עד שלא יכנסו לארץ, מי שהוא רוצה להפנות יפנה להשלים ישלים לעשות מלחמה יעשה, גרגשי פינה והאמין לו להקב"ה והלך לו לאפריקי ..." ובדברים רבה - שופטים [יד] הדגישו שאכן מדובר בארץ יפה: " א"ר שמואל בר נחמני יהושע קיים הפרשה הזו, מה עשה יהושע, היה שולח פרוסטיגמא (פורסריטגמא) בכל מקום שהיה הולך לכבוש, והיה כותב בה, מי שמבקש להשלים יבא וישלים ומי שמבקש לילך לו ילך לו ומי שהוא מבקש לעשות מלחמה יבא ויעשה, מה עשה הגרגשי, פנה והלך לו מלפניהם, ונתן לו הקדוש ברוך הוא ארץ יפה כארצו, זו אפרקיא...". בכל מקרה - כאמור, אין מדובר ב"כנעני" אלא ב"גרגשי". .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il