שאל את הרב

  • הלכה
  • האם מברכים במקרים שונים

כיצד ברכת היין פוטרת ברכת שהכל?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י סיון תשפ"א
שאלה
האם חובה לקבוע על היין כדי לפטור שהכל אחר?
תשובה
שלום וברכה, בשאלה זו נחלקו הפוסקים, החיי אדם(כלל נה, ה) כתב: "שתה יין בדרך ארעי כוס א' או ב' ואין בדעתו למשוך עצמו ביין וגם לא היה בדעתו בשעה שברך על היין לשתות שאר משקין, צריך לברך על שאר משקין". ולמד זאת מלחם, שרק אם קבע סעודתו על לחם פוטר שאר אוכלים (עיין מגן אברהם קעז,א) למעשה הפוסקים הכריעו שלא כדעת החיי אדם. יש שדייקו מלשון השו"ע שאפילו טעימה כל שהיא פוטרת את שאר המשקים (יחוה דעת ה, כ אור לציון כ,ט). והמשנה ברורה ממצע בין השיטות וסובר שרק אם שתה שיעור של מלוא לוגמיו פוטר שאר משקים (ביאור הלכה קעד ד"ה יין). בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il