שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

המשך לשאלה "תאונה לאחר שרכב נקנה"

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"א תמוז תשפ"א
שאלה
אלמוני הוא בעל הרכב, הוא לא רצה לעשות העברת בעלות עד שיסתיים התשלומים על הרכב כלומר רק כשיסתיימו ה13 חודשים בהם פלוני משלם 1000 בחודש. בפוליסת ביטוח רשומה על בעל אלמוני בעל הרכב כשפלוני משלם לו עליה 150 בחודש למקרה של תאונה
תשובה
ראשית נקדים שאין פסק דין ללא שמיעת שני הצדדים. ננסה להסביר ןללמוד יחדיו כמה עקרונות הלכתיים: כאשר המוכר אינו רוצה למכור עד שיקבל את מלא התשלום -הרכב נמצא בבעלות המוכר והכסף שניתן במשך הזמן בתשלומים מוגדר כהלוואה. באופן פשוט נראה שה"קונה" העתידי משתמש בזמן הביניים הזה ברכב בהגדרה של "שומר שכר" (הוא נהנה מהשימוש ברכב והמוכר נהנה מהקדמת המעות) יש להבין כיצד קרתה התאונה ואם הקונה לא שמר על הרכב כראוי כשומר שכר -הרי הוא חייב בשלומי הנזק. אינני מבין מדוע חברת הביטוח לא רצתה לבטח אבל במקרה הזה נראה שמכיוון שלא התחיל תהליך הקניה הרכב של המוכר (אלמוני) נפגע ואם הקונה המוגדר כשומר לא פעל כראוי הרי הוא חייב. אמנם הסכום שניתן בשלשת החודשים עבור קניית הרכב צריך לחזור לקונה. יש לשים לב!! לפי הבנתי מסיפור הדברים יש כאן חשש לריבית דרבנן שהרי הקונה מלווה כספיו למוכר והוא נהנה משימוש ברכבו של המוכר (שהוא גם לווה) הדרך הטובה במקרה הזה היא לערוך תנאי שקניית הרכב נעשית בשלבים ולפי ערך התשלום גם חלק מהרכב נקנה לקונה ובכך כל אחד נהנה משלו ואין בזה בעיית ריבית. כל עוד לא הוסדר הדבר באופן זה יש להחזיר לקונה ערך כספי של שימוש ברכב בשלשת החודשים. (לעיון -בבא מציעא סה: שולחן ערוך יורה דעה סימן קעד סעיף ה-ו)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il