שאל את הרב

  • הלכה
  • כבוד התפילין, כיסויו וצביעתו

המקור להוצאת הגיד בתפילין של ראש

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו אב תשפ"א
שאלה
שלום רב! אשמח לדעת מהו המקור לתפילין מכוונות דהיינו הוצאת הגיד בין הבתים דראש. חיפשתי ולא עלה בידי.
תשובה
שלום וברכה לשואל היקר. בברייתא במנחות (ד:) מובא לגבי עשיית הבתים, שיש להעביר חוט "בין כל אחת ואחת", ונחלקו הראשונים מדוע צריך להעביר, דעת הרא"ש (תפלין סי' ב') משום שצריך להבדיל בין פרשה לפרשה, וממילא דין זה שייך רק אם כל הפרשיות כתובות על קלף אחד, ואילו לדעת הרמב"ם צריך להעביר חוט כדי להבדיל בין בית לבית, ולשיטה זו יש להעביר חוט אף אם הפרשיות כתובות בנפרד. מרן השו"ע (ל"ב מ"ז, ל"ב נ"א) פסק כדעת הרא"ש, שחובה להעביר חוט בין הבתים כאשר הפרשיות כתובות על קלף אחד, והוסיף שלכתחילה יש להעביר חוט גם אם כל פרשה כתובה על קלף נפרד, כשיטת הרמב"ם. וכתב המ"ב (שם ס"ק רי"ז) שהמנהג בזה כדעת הרמב"ם. בהידור שנקרא "תפילין מכוונות", ניתן להבחין מבחוץ שיש חוט שעובר ויוצא מבין הבתים ועובר בהם בצורה ישרה. רוב העולם וכן רבים מגדולי ישראל לא נהגו בהידור זה, אולם יש בהידור זה מעלה. עם זאת דעת הגר"מ אליהו זצ"ל עוד פוס' שאין צורך להחמיר בהידור זה וכן הורה למפעל תפילין בית אל. יש לציין שבדרך כלל תפילין מכוונות עושים ביחד עם ריבוע רגל. כמו כן נראה אם מהדרים וקונים תפילין חרוצות באופן הניכר לעין, התפילין נקראות "מכוונות" כיון שמעבירים בהן את החוט מלמעלה בין הבתים. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il