שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

האם מותר להלוות כסף לחברה מחללת שבת?

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ב תשרי תשפ"ב
שאלה
התבקשתי להלוות בהיתר עסקה כסף לחברה מחללת שבת. האם מותר הדבר?
תשובה
מצווה להלוות לאיש מישראל ומותר להלוות למי שאינו שומר תורה ומצוות. ומצווה לרחם עליו ולגמול עמו חסד בעת דחקו. ובלבד שלא הוציא עצמו מכלל ישראל. אמנם מי שמחלל שבת בפרהסיה נחשב ככופר בעיקר וכמי שהוציא עצמו מכלל ישראל אך כבר רבו הפוסקים הסוברים שבימינו אין דין מחלל שבת בפרהסיה (ציץ אליעזר חלק ח סימן טו פרק ה וחלק ח סימן יז) סייג נוסף הוא שכסף ההלוואה לא משמש לצרכי איסור שאז המלווה נחשב מסייע ידי עוברי עבירה (אהבת חסד לחפץ חיים פרק ג סעיף ב') אינני יודע מדוע יש צורך ב"היתר עסקא" ישנה מצווה להלוות לישראל ללא ריבית! ומנגד ישנו איסור להלוות בריבית. אם ההלוואה לצורך הקמת עסק/קניית בית/סחורה וכדו' יש אפשרות להלוות על פי היתר עיסקא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il