שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

הנחת תפילין של ר"ת לפני התפילה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ה מרחשון תשפ"ב
שאלה
אני מניח התפילין של רבינו תם קודם התפילה. בתוך התפילה מפריע לי. היסח הדעת
תשובה
שלום וברכה. עדיף שתניח תפילין של ר"ת לאחר התפילה, שכך נכון ע"פ האריז"ל, וכן כדי שהברכה של רש"י תחול על של ר"ת. ואם אין זמן לכך, ניתן לעשות כפי שכתבת, וגם באופן זה אם אפשר יש להקדים ולהניח תחילה רש"י ולחולצם ולהניח ר"ת ולחולצם ושוב להניח של רש"י ולהתפלל בהם. מקורות: שער הכוונות דרושי תפילין, אשל אברהם בוטשאטש סי' ל"ד, וראה בשו"ת רב פעלים ח"ב סי' ה' שבשעת דחק ניתן להניח לפני תפילין של רש"י, ובשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' ח') הסתייג מכך שמניחים ר"ת לפני רש"י שהרי קיי"ל להלכה כרש"י ויש להקדימו (ויש להעיר על טעם זה שע"פ האריז"ל שניהם הלכה למשה מסיני ואדרבה ר"ת יותר גבוה מרש"י, אולם לדינא יש להקדים של רש"י מצד שזה הסדר הנכון), דעות אלו הובאו בפסק"ת (סי' ל"ד הערה 28), ושם הביא לשבט הקהתי (ח"א סי' כ"ג) בשם הראשונים שהברכה יכולה לחול אף למפרע, אלא שעדיף לעשות כפי האמור בסוף התשובה. ואם כן אם הגיע זמן תפילין (כשעה לפני הנץ החמה) ניתן לנהוג כך בעת הצורך, ולקרוא בהם קריאת שמע וכו'. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il