שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - כללי

בעניין תרומות ומעשרות בכל השנה

undefined

הרב יואב חנניה אוקנין

כ"ב שבט תשפ"ב
שאלה
שלום כבוד הרב! רק לאחרונה גיליתי את כל עניין התרומות ומעשרות, לא הבנתי אם מפרישים רק בזמנים מסויימים או בכל שנה, ממה שהצלחתי להבין כן צריך כל שנה על כל מוצר שיש בו מן הצומח זה נכון? או שצריך רק בזמנים מסויימים? אם כן כל פעם שאני קונה מוצר שאין עליו אישור ללא חשש טבל ושביעית אני צריכה להפריש?
תשובה
שלום וברכה , מצות התורה להפריש תרומות ומעשרות חלה רק על גידולי ארץ ישראל. הנביאים התקינו להפריש גם מן הגידולים הגדלים בבבל. החכמים שחיו אחר דורו של עזרא הוסיפו וחייבו להפריש תרומות ומעשרות גם מגידולי הארצות הסמוכות לארץ ישראל: מצרים, עמון ומואב (בעבר הירדן המזרחי – ירדן כיום). את סדר הזמנים להפרשת תרומות ומעשרות מונים עפ"י שנת השמיטה כך שהמחזור הוא של שבע שנים. בשנים ראשונה שניה רביעית וחמישית - מפרישים מעשר שני בשנים שלישית ושישית - מפרישים מעשר עני בשנה השביעית מה שגדל פטור מתרומות ומעשרות. סדר הנוסח הוא : יקח קצת יותר מאחד ממאה [האחד ממאה – לתרומת מעשר, והקצת – לתרומה גדולה]מכל מין שהוא מפריש, ומניחם בצד הפירות. יסמיך את התרומות לשאר הפירות. כל מין אל מינו בטבל ודאי(הכוונה ביבול שיודע בוודאות שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות) קודם אמירת נוסח ההפרשה יברך: “ברוך אתה ה’, אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להפריש תרומות ומעשרות” לאחר הברכה יאמר את נוסח ההפרשה : אחד ממאה שאני עתיד להפריש יהיה טבל. והיותר מאחד ממאה שאני עתיד להפריש יהיה תרומה גדולה בצד צפונו על הכל. אותו אחד ממאה שאמרתי שישאר טבל עם שאר הכמות הראויה בצד צפונם של הפירות יהיה מעשר ראשון. אותו אחד ממאה שהתניתי שיהיה מעשר ראשון יהיה תרומת מעשר. ומעשר שני יהיה בדרומם של הפירות, ויהא מחולל הוא וחומשו על פרוטה ורבע במטבע שיחדתי לחילול מעשר שני. ואם צריך מעשר עני יהיה מעשר עני בדרומם של הפירות..
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il