שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • במהלך ההריון

מתי נכנסה הנשמה לגוף

undefined

הרב גדעון ויצמן

כ"ה ניסן תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה, כמהשך לתשובה הנ"ל, אשמח מאד לקבל מקורות ברורות על הענין הזה. הרי מצד אחד איתא בסנהדרין קי: כמה זמנים שבו הולד זוכה לעולם הבא, וידוע מש"כ האג"מ (יו"ד ח"ג סי קלח) שקיי"ל כרבינא שאמר משעה שנזרע, ופירש רש"י דהיינו משעה שנקלט הזרע. ולפי"ז משמע שתיכף מקליטת הזרע הוא בר עולם הבא. מאידך, בגמרא מנחות צט: משמע שהנשמה רק נכנסת לגוף ביום ארבעים? תודה רבה!!
תשובה
שלום יש כאן מאמר שמביא את הדיעות השונות https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8_%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94#%3A%7E%3Atext%3D%D7%A2%D7%9C_%D7%A4%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%2C_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D%2C%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%95_%D7%92%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%94.?wprov=sfla1
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il