שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

צפייה על ידי wifi לא שלי

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ח סיון תשפ"ב
שאלה
שלום רב! יש אצל חברה שלי ווי פי כל הזמן וזה לא מהאינטרנט שלה היא לרוב משתמשת בו לראות סרטונים של שיעורי תורה , האם היא צריכה להפסיק או שהיא יכולה להמשיך מאחר זה זמין כל הזמן?
תשובה
בס"ד שלום וברכה, לכתחילה אסור להתחבר לאינטרנט של השכן ללא רשותו, אבל בדיעבד שאדם כבר התחבר הוא פטור מלשלם על כך. וכל זה דווקא כאשר אינו מאט את קצב הגלישה באופן משמעותי, אבל אם מאט את קצב הגלישה באופן משמעותי הדבר אסור אף בדיעבד, וצריך לשלם על כך. מקור הדין, הגמ' (ב"ק כ.) דנה מה הדין באדם שדר בחצר של חברו שלא מדעתו, בחצר שאינה עשויה להשכיר (אינו חסר) ודר בה אדם שצריך לשכור (נהנה) האם צריך לשלם על כך? ומסקנת הגמ' שהוא אינו צריך לשלם כאשר זה נהנה וזה לא חסר. וכך פסק השו"ע (שס"ג, ו) וז"ל: "הדר בחצר חבירו שלא מדעתו... אם לא אמר לו: צא, אם אותה חצר אינה עשויה לשכר, אינו צריך להעלות לו שכר... אף על פי שדרך זה הדר לשכור מקום לעצמו, שזה נהנה וזה אינו חסר". וכתב עוד הרמ"א בשם התוס' (ב"ק כ:) שמדובר דווקא שכבר דר בחצר חברו, אבל לא יוכל לכפות את בעל הבית לכתחילה שיניחנו לדור בו, ואע"פ שיש דין שכופים על מידת סדום במקום שזה נהנה וזה אינו חסר (ב"ב יב:) זהו דווקא במקום שלא יכול בעל הבית להרוויח בכך, אולם במקום שהיה יכול בעל הבית להרוויח בכך אלא שאינו רוצה אין כופים אותו לעשות בחינם (מרדכי ונמ"י). מדייק מכך הפת"ש (ס"ק ג') משמע שבמקום שאינו יכול להרוויח בו יכול הדר לכפות את בעל הבית אף לכתחילה. אולם מביא בשם שו"ת הנוב"י (תניינא ס' כ"ד) ושו"ת בית אפרים (ס' מ"ט) שמדברי הפוסקים לא משמע כן. מסקנת הדברים בדין זה נהנה וזה אינו חסר במקום לכתחילה אין להנות בלא רשות אך אם נהנה פטור מלשלם. אולם יש מקרים שבהם הדבר מותר, כפי שכתב השו"ע (שנ"ט ס"א) שאסור לגזול אפילו כל שהוא, אבל אם הוא דבר שאין מי שמקפיד עליו מותר, לכן אם אדם נצרך לבדיקה קצרה באינטרנט ניתן להשתמש ברשת של אחר בלא רשות. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il