שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

בעל שגלה לעיר מקלט האם אשתו גולה עימו?

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ד כסלו תשפ"ג
שאלה
שלום ותודה על המענה המעמיק של הרב. בהמשך לתשובתך אני רוצה לברר את הדברים הבאים: 1. האם גבר או אישה שנמצאים בעיר מקלט יכולים לקבל ביקור של בני משפחה בעיר? 2. האם מותר להם להתחתן? 3. במקרה של רוצח בשגגה נשוי, האם בני המשפחה עוברים עימו לעיר מקלט ואם לא, מי דואג להם? האם אשתו נותרת עגונה? 4. האם רוצחים בשגגה בעיר מקלט יכולים להתפרנס שם? האם הכסף מיועד לפיצוי משפחת הנרצח או לפרנסת הרוצח בשגגה ומשפחתו (הרוצח)?
תשובה
שלום וברכה, 1. כן. לא מדובר על בית כלא אלא מדובר על חיים רגילים בעיר מקלט לכל דבר ועניין. המגבלה היחידה שיש לרוצח בשגגה היא שאם אנשי העיר רוצים לכבד את הרוצח בשגגה אסור לו לקבל מהם את הכבוד, אלא הוא צריך לומר להם שהוא רוצח. אם בכל זאת אנשי העיר רוצים לכבד אותו, מותר לו לקבל מהם את הכיבוד (רמב"ם, רוצח ושמירת הנפש, ז, ז). 2. כן. כנ"ל. 3. אם הבעל גלה לעיר מקלט ואשתו וילדי המשפחה רוצים לעבור לעיר מקלט לגור אתו הם יכולים. אולם הם לא חייבים. במקרה שהם לא רוצים לעבור לעיר מקלט כופין את הבעל לגרש את אשתו וישלם לה כתובתה. וכן להיפך, אם אשה גלתה לעיר מקלט בעלה רשאי לעבור לעיר מקלט ולגור איתה שם. אולם אם הוא לא מעוניין בכך הוא רשאי לגרש אותה ולשלם לה את כתובתה. 4. הרוצח יכול לעבוד שם כרגיל. הכסף שהוא מרוויח שייך לו ולא למשפחת הנרצח. מקורות והרחבה: 3. לפי ההלכה בעל לא יכול לכפות את אשתו לעבור לעיר אחרת כאשר העיר האחרת פחות נוחה מהמקום שהזוג גרים בו. אם הבעל רוצה לעבור לעיר אחרת, והאשה לא רוצה לעבור לשם כופין את הבעל לגרש את אשתו ולשלם לה את כתובתה (ראה שו"ע אבן העזר סימן עה, וסימן קנד, ח-ט). כמו כן במקרה שהבעל גולה לעיר מקלט האשה אינה מצווה לעבור לגור אתו שם (כך כתב הגאון הרב יצחק אלחנן ספקטור בספרו עין יצחק (אבה"ע סימן ע ענף ב). אולם היה מקום לומר שבעל שגלה לעיר מקלט אשתו חייבת לגלות עימו וכן להיפך אם אשה גלתה לכאורה בעלה חייב לגלות איתה. זאת משום שיש מצווה מיוחדת הנלמדת מהפסוק 'וחי', שדרשו על זה חז"ל שיש להחיות את מי שגלה לעיר מקלט. כך הדין לגבי תלמיד שגלה, שמגלין רבו עימו. הרמב"ם ביאר שהטעם לדין זה הוא שחיי התלמיד בלי חכמה - כמיתה הם חשובים. לפי זה לכאורה קל וחומר באשה או בעל שחייבים לגלות לעיר מקלט יחד עם בן הזוג שלהם, משום שחיים בלי בעל או אשה כמיתה הם חשובים. בחידושי הרוגצ'ובר על מסכת מכות (דף י) הסתפק בזה ונטה לומר שבעל לא חייב לגלות עם אשתו משום שהוא לא פשע במה שהתחתן איתה, מה שאין כן רב, שהדין הוא שמגלין אותו להיות עם תלמידו משום שהרב פשע בכך שלימד תלמיד שאינו הגון. וכן כתב בשו"ת (דווינסק סימן כא) שאין מגלים את הבעל להיות עם אשתו. יש לציין שהיה מי שאמר שאכן הבעל חייב לבוא לגור עם אשתו בעיר מקלט לפחות לעתים על מנת לקיים מצוות עונה. ראה חשוקי חמד (גיטין יב. ד"ה 'אשה שגלתה לערי מקלט'), וחשוקי חמד (מכות י. ד"ה תלמיד שגלה). 4. לא רק שניתן לעבוד בעיר מקלט כרגיל אלא שיש מצווה מיוחדת על הציבור לדאוג שהרוצחים יוכלו להתפרנס שם שנאמר בפסוק: "ונס אל אחת הערים האל וחי". חכמים למדו מהמילה 'וחי' שיש לדאוג לצרכיהם של הרוצחים בשגגה. לכן אמרו (מכות י.) שקובעים את ערי המקלט במקום שיש מים, וקובעים את העיר במקום שיש שווקים וכדומה. וכן אמרו שלא קובעים עיר מקלט בעיר קטנה. הטעם לזה ביאר המאירי משום שבעיירות קטנות אין בהם מזונות כדי הצורך. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il