שאל את הרב

  • הלכה
  • מים אחרונים וזימון

זימון עם חילוני

undefined

רבנים שונים

א אלול תשס"ה
שאלה
ישבנו לאכול 2 דתיים ובחור חילוני שלא בירך ברכת המזון - הם ניתן היה לזמן ?
תשובה
שו"ע סימן קצ"ב: שלושה שהיו מסובין יחד בסעודה חייבים בזימון. אמנם בסימן קצ"ט במשנב"ר סעיף ב': מי שהוא רשע ועובר עבירות בפרהסיא אין מצרפין אותו לזימון. אך ר' שלמה זלמן אויערבך פסק שחילוני הוא בגדר "תינוק שנשבה" אך אין ראוי לכבדו לזמן בעצמו (וזאת הברכה). הרב יאיר פרייליך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il