שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת התורה

להוציא כהן כדי שלא יעלה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ג כסלו תשס"ג
שאלה
האם מותר להוציא כהן מביה"כ לפני הקריאה בתורה בשני וחמישי בגלל הסיבה של חיובי "יארצייט" או בגלל הרצון לתת לישראלים לעלות לתורה פעם בחודש לפחות. אני אחד מהכהנים ומתברר שרק לי מפריע הדבר שנהוג בבית הכנסת כבר זמן רב. למרות הערתי בנושא בעקבות הכתוב במשנה ברורה סע’ קל"ה ס"ק ג’ שאסור ע"פ חז"ל לכהן וללוי למחול בבית הכנסת משום דרכי שלום, לא שונה המנהג והמשיכו להוציא אותי. בקשתי למחול ורק שלא יוציאו אותי מבית הכנסת, כי לא נראה לי הגיוני להוציא אדם מבית הכנסת משום סיבה שלא קבועה בתורה ובהלכה. האם להאבק? להחליף מנין? או לנהוג כמנהג ביה"כ בו אני מתפלל?
תשובה
במשנ"ב שם ס"ק יח מובא מקרה שבו הכהנים רשאים למחול על כבודם ולאפשר לחתן בראשית לקרוא ראשון בתורה. למרות שהם נוכחים בביהכנ"ס. השאלה היא האם מתן אפשרות לישראלים לעלות אף הם לתורה חשוב כמו מי שקונה חתן תורה להחזקת ביהכנ"ס? יש מקום לשקול זאת. החתם סופר סובר שרק בהסכמת הכהנים ניתן לעשות דבר כזה והשאלה היא אם יש צורך בהסכמת כל הכהנים או שמא די ברובם? מכל מקום, יציאה מבית הכנסת אינה מחילה שדנו בה הפוסקים, הכהן פשוט איננו בביהכנ"ס ואין צורך במחילתו. אלא שאיש לא יכול לכוף אותך בכוח לצאת ואם אתה יוצא על מנת לאפשר גם לישראלים לעלות לתורה בפרט כשיש להם חיוב אינך מוחל על כהונתך בכך. אדרבה אתה גומל בכך חסד לישראלים וכך נוהגים כהנים רבים ואין ביציאתם איסור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il