שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יחס האחרים לאבל

משלוח מנות לרב בשנת אבל

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ב אדר תשס"ב
שאלה
ראש הישיבה שלנו הוא בשנת האבל על אביו, אולם סיים כבר את אבלות השלושים. האם מותר לנו לשלוח לו מנות בפורים, או שיש מגבלה כל שהיא, כגון שצריך לשלוח לרבנית?
תשובה
לרוב הפוסקים אין שולחים לאבל משלוח מנות, כפי שכתב הרמ"א או"ח תרצו, ו. אמנם המ"א סובר שלדעה שאין אבלות בפורים (וכך נוהגים) מותר לשלוח מנות לאבל. אבל המנהג שאין שולחים מנות לאבל. אבל לאשתו ומשפחתו אפשר לשלוח. וראיתי בפני ברוך כט, כו, שכתב בשם דברי מלכיאל ה, רלז, שמותר לשלוח מנות לרב העיר כשהוא אבל. ומסתבר שכן הדין לגבי ראש ישיבה. ואולי טעמו מפני כבוד התורה, ואולי מפני שאם לא ישלחו לו יראה הדבר באופן בולט כאבלות בפורים. ולכן הטוב הוא לשלוח מנות כרגיל ולציין שהמשלוח מנות למשפחת הרב וכו'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il