שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

לא יודעים אצל מי נשברו המשקפיים?

undefined

כולל דיינות פסגות

ט"ז אייר תשס"ו
שאלה
בקשר לטענת ברי ושמא, מה נפסק להלכה, אם יש שני אנשים, אחד טוען בברי, ואחד טוען בשמא, הברי גובר על השמא, או שלא?, אם התשובה היא שברי גובר, אז למה א"א לומר שטענת השמא היא מיגו, שהרי הטוען היה יכול לפטור את עצמו בטענת ברי! המקרה המקורי:בשיעור בפורים, ילד אחד הסתכל מהחלון, ואז ילד שהיה בתוך הכיתה, בשיעור, לקח לו את המשקפיים, וענד אותם. אותו אחד שלקחו לו את המשקפיים מכיר אותי טוב, וביקש ממני שאני אבקש מאותו אחד שלקח את המשקפיים שיחזיר לו (אני מכיר את שני הצדדים). ביקשתי ממנו, ובאמת הוא נתן לי. כשהוא עונד את המשקפיים, הוא מגלה שחסרה עדשה. אותו אחד שלקח טוען שבטוח אצלו זה לא נשבר, ואני לא בטוח (לא הסתכלתי על המשקפיים לפני שנתתי לו אותם). לדעתי אם זה היה נשבר אצלי הייתי שם לב. העדשה לא נמצאה. מה הדין? יש שינוי בדין אם אותו ילד שלקח את המשקפיים ידוע כשקרן או שלא? (לפני כמה שבועות היה לו עוד מקרה, שהוא רב עם ילד אחר ושבר גם לו את המשקפיים). מה הדין אם ידוע שהוא ישר, ומה הדין אם ידוע שהוא רמאי?
תשובה
שלום רב, א. באופן כללי פוסקים שברי לא עדיף משמא, כלטוען שמא יש חזקה או שהוא מוחזק. לשאלתך מדוע לא נאמר שלשמא יש מיגו שהיה טוען ברי, בכל אופן מיגו רק מחזק את טענת השמא ולעולם היא תשאר שמא, ואם נפסוק שברי עדיף, אם כן גם בשמא כזה הוא יהיה עדיף. ויש עוד מה לפלפל בעניין זה אבל אין כאן המקום להאריך בזה. ב. היות הבחור הגונב רגיל במעשים מעין אלו אינה משנה את הדין, מפני שאיננו אומרים לעולם שאם אדם מרמה במעשה אחד בודאי שרימה בשני. יכול להיות לכך משמעות אולי בבית דין שהדיינים יחקרו יותר לעמוד על אמיתת הדין. ג. לעצם המקרה, מתוך הדברים שכתבת קשה בדיוק להבין את כל הפרטים בדיוק, ויש בכמה פרטים הבדלים להלכה. כיון שמדובר בסכום כסף גדול מומלץ שלא לנסות לפתור את הסכסוך בעצמכם וכך להגרר לעימותים בין החברים, אלא לגשת לאחד מרבניכם שיישב את העניין. בברכה, הרב חננאל פאטשינו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il