שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

מניין שנות ערלה לאחר הרכבת ייחור באילן

undefined

מכון התורה והארץ

י"ב ניסן תשס"ו
שאלה
כנה של עץ שאין לגביו בעיית ערלה. אשר מורכב על גביה ייחור (רוכב) מאימתי יש למנות את שנות הערלה וכיו"ב לגבי פירות היוצאים מהייחור. ומה הדין כאשר לא ידוע מנין השנים של הכנה ממנה נלקח הייחור?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' א. בכנה מבוגרת הרי שמונים משעת נטיעת הכנה, הרוכב מתבטל בכנה. ב. מניין שנות ערלה בייחור השאלה היא האם הייחור יוצא מתחת לאדמה הרי שיש למנות שנות ערלה חדשות ואם יוצא מעל פני האדמה אין צורך בשנות ערלה חדשות. ג. כשלא יודעים את מניין שנות הכנה יש להחמיר שהרי זה ספק בדאורייתא. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il