שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

קריאת שמע של שחרית

undefined

הרב רואי מרגלית

ח אדר ב' תשס"ג
שאלה
האם ניתן לומר קריאת שמע בלא להניח תפילין בכדי שלא ל"פספס" את זמנה או חייבים לאומרה רק עם הנחת התפילין ול"פספס" בכך את זמנה?
תשובה
כתב המשנה ברורה בסימן נח סעיף קטן ה: "והמאחרים קריאת שמע בשביל ציצית או תפילין טועים, אלא יקרא קריאת שמע בברכותיה בזמנה בלא ציצית ותפילין, וכשיהיה לו יניחם ויקרא בהם קריאת שמע או פרשה אחרת או מזמור תהילים. ואפילו אם ספק לו שמא יעבר זמן קריאת שמע, גם כן אין להמתין על טלית ותפילין דאינו מעכב זה את זה, אבל בלאו הכי ימתין, דכל הקורא קרית שמע בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו. הרב רואי מרגלית
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il